Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.

PRZEKAZANIE DO UŻYTKU KOTŁOWNI I SAL DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ - 04.10.2012

   O trzy nowe pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem wzbogaciła się Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie. W piwnicach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, w miejscu gdzie kiedyś znajdowała się węglowa kotłownia, przeprowadzono najpierw jej modernizację (na gazową), a pozostałe, zbędne już dla niej pomieszczenia wyremontowano i przeznaczono na cele szkoły muzycznej. Modernizacja objęła także wyposażenie szkolnej jadalni, w której stare, wysłużone stoły i krzesła wymieniono na zupełnie nowe. Koszty remontów (ponad 255 tys. zł) zostały w całości pokryte z pieniędzy otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
   Prace zostały wykonane w dwóch etapach. W pierwszym, realizowanym przez Firmę Instalacyjno - Budowlaną "Bieniek" z Nowego Sącza rozebrano urządzenia starej węglowej kotłowni, w drugim Firma "Anifa" ze Stalowej Woli zmodernizowała pomieszczenia po byłej kotłowni urządzając w nich sale dydaktyczne do nauki gry (wiolonczela, perkusja) z zapleczem oraz największą z nich - aulę.  
   Uroczystość oddania do użytku zmodernizowanych pomieszczeń kotłowni i 3 nowych sal wraz z zapleczem dla Szkoły Muzycznej miała miejsce 4 października 2012 roku.
   Po powitaniu przybyłych na uroczystości gości oraz rodziców i uczniów, pełniący rolę gospodarzy: Anna Rogala - Dyrektor PSP w Żegocinie oraz Tomasz Cudejko - Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie, głos oddali Panu Jerzemu Błoniarzowi - Wójtowi Gminy w Żegocinie, który opowiedział o tej inwestycji oraz dokonał przekazania zmodernizowanych pomieszczeń.
   Religijną część uroczystości, którą było pobłogosławienie pomieszczeń oraz krzyży do zawieszenia na ścianach tych pomieszczeń, poprowadził Ksiądz Leszek Dudziak - Proboszcz Parafii w Żegocinie.
   Po podziękowaniach złożonych w imieniu uczniów i ich rodziców i nauczycieli Dyrektor Tomasz Cudejko poinformował zebranych o prezentach przekazanych szkole. Pani Anna Rogala podarowała małą wiolonczelę, a Wójt Jerzy Błoniarz - małe skrzypce.
   Potem rozpoczął się koncert uczniów żegocińskiej Szkoły Muzycznej, którzy dedykowali swoje wykonania utworów wszystkim zaangażowanym w poprawę warunków pracy i nauki w ich szkole.

FOTOGALERIA

Anna Rogala i Tomasz Cudejko. Zaproszeni goście.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.
Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r. Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.

Przekazanie do użytku nowych pomieszczeń - 04.10.2012 r.

RELACJA W SERWISIE SZKOŁY >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]