Remont drogi w Bełdnie.

Remont drogi w Rozdzielu.

JESIENNE REMONTY DRÓG - ŻEGOCINA - 10.2012

    Jak Gmina Żegocina długa i szeroka trwają remonty i modernizacje dróg i chodników. Grupy robotników wraz z maszynami przemieszczają się z odcinka na odcinek i to nie tylko dróg gminnych, ale także na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych. Zgodnie z harmonogramem przebiega także budowa mostu w Bytomsku. Niektóre z inwestycji zostały już zakończone, inne czekają na swoją kolej.
   Wyremontowany został kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 965 w Łąkcie Górnej, przy której wybudowano następne odcinki chodników, wybudowane zostały chodniki przy drodze powiatowej w Łąkcie Górnej oraz Żegocinie (koło szkoły), trwa budowa mostu w Bytomsku (przy tej samej drodze z Żegociny do Rajbrotu). W wielu miejscach trwają prace przy odbudowach dróg gminnych. To m.in. odbudowę drogi gminnej "Krzyżówka - Wieś", "Podlas" w Bełdnie, "Skolnik" w Rozdzielu, "Przysłop", "Mariany", "Nowa Wieś", "Piechówka", "Kedziory" w Żegocinie, "Zagrody - Goleniec", "Góry - Za Dwór" w Rozdzielu, "Kowalczyki", "Kuce" w Łąkcie Górnej. Budowany jest także chodnik w ciągu drogi gminnej łączącej świetlicę wiejską z zabytkowym kościołem w Rozdzielu.
     Tak duży zakres prac jest możliwy dzięki pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, głównie unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz MSWiA.

INWESTYCJE GMINNE

Nowy asfalt na drodze w Łąkcie Górnej. Nowy asfalt na drodze wBełdnie.
Nowa betonowa droga w Żegocinie. Wyasfaltowana droga w Żegocinie.
Wyasfaltowana droga w Żegocinie. Wyasfaltowana droga w Żegocinie.
Droga do basenu w Łąkcie Górnej. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu.

INWESTYCJE POWIATOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ ŻEGOCINA

Prace przy drodze powiatowej w Łąkcie Górnej.

Budowa chodnika przy szkole w Żegocinie.

Budowa mostu w Bytomsku.

Budowa mostu w Bytomsku.

INWESTYCJE WOJEWÓDZKIE

Remont nawierzchni i budowa chodnika przy drodze 965 w Łakcie Górnej.

Remont nawierzchni i budowa chodnika przy drodze 965 w Łakcie Górne

[wstecz]