Uroczystość w sali CKSiT w Żegocinie.

PREZYDENCKIE MEDALE DLA ZŁOTYCH JUBILATÓW - 26.10.2012

   Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach. Jest przyznawany na wniosek Wojewody. 27 października 2012 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie miała miejsce uroczystość wręczenia tych odznaczeń 3 parom Złotych Jubilatów.  Zaproszono na nią także Srebrnych Jubilatów oraz członków ich rodzin. 
   Jubilaci i ich goście rozpoczęli świętowanie od udziału w popołudniowej mszy świętej, którą wspólnie odprawili proboszczowie z Łąkty (ks. Stanisław Szczygieł) i Żegociny (ks. Leszek Dudziak). Nabożeństwo, w które włączyli się Jubilaci czytaniem tekstów liturgicznych (Panie Barbara Matlęga i Anna Zelek), uświetnił swoim śpiewem zespół "Oaza", prowadzony przez Panią Annę Rogala.
   Potem Jubilaci przeszli do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, gdzie byli witani melodiami granymi przez kapelę CKSiT w Żegocinie oraz przyśpiewkami Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta".
    Po wysłuchaniu "Marsza Mendelssohna" przybyłych powitali organizatorzy tej części uroczystości: Pani Maria Pławecka-Stańdo - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie oraz Pan Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina. Krótko przemówił także Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie - Pan Jan Marcinek. Mówcy wyrazili uznanie dla Dostojnych Jubilatów oraz złożyli im serdeczne życzenia.
   Kolejną częścią uroczystości było wręczenie "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz wręczył je Złotym Jubilatom - Państwu: Gabrieli i Józefowi Matrasom z Bytomska, Julii i Władysławowi Pączkom z Bełdna oraz Henryce i Ludwikowi Mulakom z Rozdziela. Oprócz medali Jubilaci otrzymali duże kosze z kwiatami, pamiątkowe dyplomy oraz upominki książkowe.
    Kolejna grupa Jubilatów - to świętujący 25. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Srebrni Jubilaci. Z grupy 24 par tych Jubilatów, do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie przybyło 8 małżeństw i jedna Jubilatka, której mąż przebywa aktualnie za granicą. Każda z tych par, a więc Państwo: Cecylia i Henryk Wróblowie, Danuta i Janusz Kamionkowie, Teresa i Ryszard Krawczykowie, Halina i Roman Bednarzowie, Wanda i Ryszard Mróz (wszyscy z Łąkty Górnej), Anna i Stanisław Zelek, Barbara i Wiesław Wolakowie (z Rozdziela), Barbara i Stanisław Waligórowie z Bełdna oraz Cecylia i Bogdan Kos otrzymali od Wójta Gminy pamiątkowy dyplom z gratulacjami i życzeniami, kwiaty oraz upominki książkowe.
   Po wykonaniu pamiątkowej fotografii Wójt Gminy - Pan Jerzy Błoniarz wzniósł toast szampanem, a Zespół "Łąkta" z kapelą i pozostałymi uczestnikami uroczystości odśpiewali Jubilatom gromkie "Sto lat".
   Koncert wokalno - taneczny łąkieckiego zespołu rozpoczął mniej oficjalną część spotkania Jubilatów. Kilkugodzinna impreza przeszła już do historii i z pewnością pozostawiła u Jubilatów miłe wspomnienia.

Jubilaci na nabożeństwie w kościele.

Jubilaci na uroczystości w CKSiT w Żegocinie.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]