Zaproszenie na konsultację.
WÓJT GMINY ŻEGOCINA ZAPRASZA DO KONSULTACJI - 29.10.2012

   Wójt Gminy Żegocina zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok". Podstawą do dyskusji jest projekt uchwały Rady Gminy w Żegocinie wraz z załacznikami. Pierwszym z nich jest sam "Program współpracy", drugim formularz zgłaszania uwag i wniosków.
    Projekty do pobrania:

   >>> Projekt uchwały Rady Gminy w Żegocinie,

   >>> Program współpracy ...,

   >>> Formularz zgłaszania uwag i wniosków.

[wstecz]