"Odblaskowa Szkoła" w Rozdzielu.

ODBLASKOWA SZKOŁA W ROZDZIELU - X.2012

    Spotkania z policjantami, konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, udział w turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zajęcia ćwiczeniowe, przygotowywanie gazetek ściennych, zajęcia w kółku wychowania komunikacyjnego, udział w programie "Bezpieczeństwo i mobilność", pogadanki i inscenizacje - to podstawowe elementy działań uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Rozdzielu w ramach realizowanego w szkole programu "Odblaskowa Szkoła", który właśnie podsumowano.
   Sprawozdanie z realizacji zadań nadesłała koordynatorka projektu w ZS w Rozdzielu - Pani Marta Giza-Balawajder

Przekazanie elementów odblaskowych.

Spotkanie z policjantem.

     W ramach akcji "Odblaskowa szkoła" 13 września 2012 r. odbyło się spotkanie uczniów klas "0"- VI z Panem aspirantem Marcinem Dańcem - dzielnicowym z Posterunku Policji w Żegocinie. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali pogadanki na temat "Bezpieczna droga do i ze szkoły". Policjant przekazał również informacje o innych zagrożeniach mogących spotkać uczniów w poruszających się w drodze do i ze szkoły oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Wszyscy uczniowie wyposażeni zostali w elementy odblaskowe, dokupione zostały również kamizelki. Ponadto uczniowie z klas najmłodszych wykonywali własnoręcznie elementy odblaskowe z wykorzystaniem specjalnych materiałów.

Konkurs wiedzy.

Wręczenie dyplomów.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym "Bądź bezpieczny na drodze"
    Głównym celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem, samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV - VI. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy: pierwszą z klas V-VI i drugą z klasy IV.

Konkurs plastyczny.

Puchar i nagrody za II miejsce wPowiatowych eliminacjach TBRD.

   Zorganizowany został konkurs plastyczny pt. "Jesteśmy bezpieczni na jezdni", w którym wzięli udział uczniowie klas I-VI. Uczniowie wziełi takżeudziała w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na etapie szkolnym, gminnym (I miejsce) i powiatowym - II miejsce.

Odblaskowe wycieczki.

Odblaskowe wycieczki.

Odblaskowe wycieczki krajoznawcze
    Uczniowie klas "0'-III i wraz ze swymi wychowawczyniami odbyli wiele wycieczek. "Odblaskowe wycieczki", podczas których utrwalali zasady prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez pasy, drogę, poruszania się w kolumnie, jazdy rowerem. Uczniowie zawsze wyposażeni są w elementy odblaskowe podczas wycieczek. Wzbudza to ogromne zainteresowanie wśród przechodniów i użytkowników dróg, ponieważ dzieci są widoczne z daleka. Uczniom bardzo podoba się ten pomysł i postanowili, że na każdą wycieczkę będą chodzili wyposażeni w elementy odblaskowe i kamizelki.

Gazetka klasowa.

Gazetka klasowa.

Gazetki klasowe
    Tematem gazetek klasowych w miesiącu wrześniu była " Odblaskowa szkoła". Każdy uczeń mógł przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie samodzielnie zaprojektowali gazetki, wykazali się przy tym niezwykłą wyobraźnią.

Koło wychowania komunikacyjnego

Koło wychowania komunikacyjnego

Koło wychowania komunikacyjnego
   Organizowane są również zajęcia koła wychowania komunikacyjnego, którego głównym celem jest poszerzenie wiadomości na temat zasad ruchu drogowego. Wpajanie dzieciom pozytywnych zachowań na drodze, warunków i sytuacji wychowawczych ma na celu zapoznanie z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. W ramach zajęć uczniowie przygotowywani są do zdobycia karty rowerowej i w przyszłości do udziału w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Bezpieczeństwo i mobilność.

Bezpieczeństwo i mobilność.

"Bezpieczeństwo i mobilność"
    Z początkiem października nasza szkoła włączyła się do udziału w 13 edycji programu edukacyjnego Renault "Bezpieczeństwo i mobilność", w ramach której otrzymała pakiety edukacyjne "Droga i Ja". Realizacja programu "Droga i Ja" ma na celu wykształcić u dzieci prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze, przyczynić się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności. Przeprowadzona została pogadanka w klasach 0-III.

Lekcje.

Lekcje.

Lekcje
    Na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz na wybranych lekcjach (zajęć technicznych) w klasach "0" - VI przeprowadzono pogadanki teoretyczne i praktyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze, postępowania na miejscu wypadku i udzielaniu niezbędnej pierwszej pomocy.

Program artystyczny

Program artystyczny

Program artystyczny "Bądź uważny na drodze"
    W październiku 2012 r. podjęliśmy kolejną akcję. Motywem przewodnim uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej było hasło: "Bądź uważny na drodze". Program artystyczny składający się z inscenizacji pt. "Jak paw przechodził przez ulicę", z wierszy oraz piosenek zaprezentowany został przez dzieci podczas uroczystości Ślubowania uczniów kl.1 w dniu 15 października oraz dla młodszych i starszych kolegów z naszej szkoły, nauczycieli i rodziców w dniu 23 października. Program ma na celu propagowanie właściwego i umiejętnego korzystania z dróg publicznych. Dzieci doskonale się bawiły, jednocześnie przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, które obowiązują każdego użytkownika drogi.

    Mamy nadzieję, że udział szkoły w konkursie "Odblaskowa szkoła" przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków.

Materiał nadesłany: M.G.B.

[wstecz]