Strażacka pielgrzymka do Sanktuarium w Bochni.

PAŹDZIERNIKOWE PIELGRZYMKI ŻEGOCIŃSKICH STRAŻAKÓW

     Tradycyjnie już miesiac październik jest okresem udziału strażackich delegacji w pielgrzymkach. 13 października 2012 roku poczty sztandarowe i delegacja strażaków z terenu Gminy Żegocina brała udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni, 20 października strażacy pielgrzymowali do Ptaszkowej na grób ks. prałata Antoniego Poręby, a dzień później wzięli udział w XI. Pielgrzymce Małopolskich Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

PIELGRZYMKA DO BOCHNI - 13.10.2012

Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r.

Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r.

     Co roku na początku października w Bazylice św. Mikołaja w Bochni odbywa się uroczystość odpustowa, na którą Powiatowy Kapelan Strażaków - ks. dr Zdzisław Sadko zaprasza wszystkie służby mundurowe. Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki do Bochni w dniu 13 października była także grupa strażaków z terenu Gminy Żegocina, z Prezesem Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie - Leopoldem Grabowskim na czele. Swoje delegacje z pocztami sztandarowymi wysłały także jednostki OSP z Bełdna, Łąkty Górnej, Rozdziela i Żegociny.
   Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na Placu Fischera, z którego strażacka kolumna prowadzona przez Orkiestrę Dętą OSP Tarnawa przemaszerowała do Bocheńskiej Bazyliki. Tutaj o godzinie 17 rozpoczęła się odprawiona pod przewodnictwem Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks. kpt. Władysława Kuliga, uroczysta msza święta. Homilię wygłosił Zastępca Kapelana Strażaków Powiatu Bocheńskiego - Proboszcz z Łąkty - ks. Stanisław Szczygieł. Po mszy świętej z Kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej wyruszyła różańcowa procesja wokół kościoła. Po końcowym błogosławieństwie strażacy szczęśliwie powrócili do swoich remiz.

Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r. Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r.
Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r. Pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r.

Strażacka pielgrzymka do Bochni - 13.10.2012 r.

PIELGRZYMKA DO PTASZKOWEJ - 20.10.2012

Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.

Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.

     Już po raz dziewiąty delegacje z wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina wyjechały do Ptaszkowej, by odwiedzić przed zbliżającym się Świętem Zmarłych grób Ś.P. prałata Antoniego Poręby oraz pomodlić się w intencji Zmarłego Kapłana przed cudownym obrazem Matki Boskiej Radosnej w zabytkowym, drewnianym kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
    O podstawowym celu tych wyjazdów, na które składają się dwa elementy: modlitwa przy grobie oraz msz święta, tak mówił podczas kazania główny organizator tych pielgrzymek - Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł: "Gromadzimy się w pięknym, prastarym kościele, który swoim dostojeństwem spogląda na usytuowany obok na wzgórzu cmentarz parafialny. Na tym cmentarzu spoczywają mieszkańcy tej ziemi, którzy tworzyli historię na odcinku świeckim i religijnym. I wśród tych, którzy ciało oddali ziemi a duszę Bogu, spoczywa nasz kochany przyjaciel i przewodnik - proboszcz żegociński - ks. Antoni Poręba, pochodzący z tej miejscowości. Gromadząc się w tym kościele, nasze myśli biegną w stronę cmentarza. A oczyma wyobraźni znowu widzimy tego, który zawsze był zatroskany o to, co o ziemię zahacza i przez ziemię z Bogiem łączy. On swoim słowem, swoim życiem ład społeczny budował na Jezusowej Ewangelii. /.../ Dziś dziękujemy Jezusowi za to, że pod przewodnictwem księdza Antoniego przez wiele, wiele lat poznawaliśmy Chrystusową Ewangelię i pod znakiem krzyża budowaliśmy małą ojczyznę, którą jest Gmina Żegocińska. Uczył nas, że da się łączyć sprawy ludzkie z Bożymi. /.../ Staliśmy przed chwilą przy grobie ks. Antoniego, który dla nas był nauczycielem, który mówił, że da się połączyć miłość Boga z miłością Ojczyzny. On uczył w sposób bardzo przekonujący. Jesteśmy mu za to wdzięczni. I dlatego co roku przybywamy tu, aby mu za tę naukę podziękować. /.../Księże prałacie !  Stojąc na Twej rodzinnej ziemi, w tym zabytkowym kościele, chcemy zregenerować swoje siły potrzebne do trudnej, niebezpiecznej i często stresującej pracy. /.../ Nasz Przyjacielu. jesteś już przed Majestatem Boga. Pamiętaj o nas i pomagaj nam. Pomagaj każdemu z osobna, pomagaj naszym rodzinom, pomagaj Ojczyźnie, która jest bardzo chora. Byłeś wielkim kapłanem i z przekonania patriotą. Wykorzystaj tam, na drugim brzegu w wieczności wszystkie swoje możliwości i bądź dalej łącznikiem między nami, a Bogiem. Dziękujemy Ci i prosimy Cię, pamiętaj o nas, którzy jesteśmy w drodze".
    Przed mszą świętą grupa strażaków złożyła na grobie Ks. Antoniego Poręby kwiaty i zapalone znicze. Pod przewodnictwem Ks. Stanisława Szczygła odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego, modlitwę za zmarłych oraz Anioł Pański. Potem udano się do kościoła, gdzie żegocińska grupa została z wdzięcznością powitana przez miejscowego proboszcza ks. Józefa Kmaka. Po nabożeństwie, w którym wzięli udział także członkowie rodziny Ks. Poręby wykonano na tle zabytkowego kościoła pamiątkowe, wspólne zdjęcie.

Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.
Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.
Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.

Strażacka pielgrzymka do Ptaszkowej - 20.10.2012 r.

PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK - 21.10.2012

Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.

    Pielgrzymki strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach mają już jedenastoletnią historię. Systematycznie uczestniczą w nich delegacje strażaków z Gminy Żegocina. W tym roku pojechała sześcioosobowa grupa, na czele której stali: Jerzy Błoniarz - Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Krakowie oraz Kapelan Strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł. Był on jednym z celebransów uroczystej mszy świętej, odprawianej pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Kazimierza Górnego z Diecezji Rzeszowskiej. Poczet sztandarowy w tym roku wystawiła OSP Żegocina (Jan Mróz, Grzegorz Rutkowski i Sylwester Janiczek).
    Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów, które wkrótce, prowadzone przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Polanki Wielkiej i podziwiane przez pozostałych pielgrzymów, przemaszerowały do świątyni. Podczas nabożeństwa delegacje strażaków z kilku powiatów złożyły dary ofiarne, a w końcowej jego części Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Edward Siarka, w asyście wiceprezes ZG ZOSPRP - Teresy Tiszbierek i Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, złożyli podziękowania i przekazali kwiaty JE KS. Biskupowi Górnemu.
   Po nabożeństwie, odprawionym w piękne, słoneczne i ciepłe południe, pododdziały ponownie przemaszerowały przed pielgrzymami, po czym szyki zostały rozwiązane i strażacy powrócili do swoich remiz.

Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.
Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.
Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.
Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r. Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.

Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik - 21.10.2012 r.

[wstecz]