Uroczystość w Rajbrocie - 29.10.2012 r.

UROCZYSTOŚĆ PRZY DRODZE POWIATOWEJ W RAJBROCIE - 29.10.2012

    Tę wspólną inwestycję Powiatu oraz trzech gmin: Lipnicy Murowanej, Trzciany i Żegociny uroczyście rozpoczęto 3 kwietnia 2012 w Łąkcie Dolnej, a zakończono 29 października 2012 roku w Rajbrocie. Mowa o piątej powiatowej schetynówce, jak potocznie nazywa się inwestycje drogowe objęte rządowym Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach tego programu opracowanego pod kierownictwem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, Grzegorza Schetynę (stąd nazwa), państwo z budżetu centralnego dofinansowuje maksymalnie połowę kosztów związanych z inwestycją. W marcu 2012 roku podpisano umowę na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 1447K Muchówka - Porabka Iwkowska, 2075K Lipnica Murowana - Żegocina, 2095K Trzciana - Łąkta Górna". Prace budowlane wykonywane przez Firmę Bud - Dróg właśnie się zakończyły i można było uroczyście przeciąć wstęgę.
   Krótka, ze względu na fatalną pogodę (śnieg, chłod) uroczystość symbolicznego oddania do użytku tej inwestycji miała miejsce w Rajbrocie, na skrzyżowaniu dróg w pobliżu nowego kościoła. Starosta Bocheński Jacek Pająk zaprosił na tę uroczystość dosyć pokaźną liczbę gości, w tym wójtów współdziałających przy tej inwestycji gmin. Na czas dojechało tylko dwóch: Wójt Lipnicy Murowanej Tomasz Gromala oraz Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz. Nieco spóźniony przybył wraz z radnymi także Wójjt Trzciany Józef Nowak i dlatego nie wziął udziału w ceremonii przecięcia wstęgi.
    Całkowity koszt inwestycji realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" wyniósł 3,9 mln zł wraz z uwzględnieniem wkładów własnych powiatu i proporcjonalnie trzech gmin.
    Wykaz zrealizowanych w trzech etapach prac przedstawia się następująco:
    a) I etap - Gmina Lipnica Murowana: remont skrzyżowania, remont chodnika na długości 30 mb, chodnik z kanalizacją deszczową na długości 155 mb, nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej na długości 1400 mb, remont zatoki autobusowej oraz nowe bariery na długości 85 mb; Lipnica Murowana - Żegocina: remont chodnika na długości 30 mb, remont chodnika z kanalizacją deszczową długości 120 mb, oraz chodnik z kanalizacją deszczową na długości 225 mb.
    b) II etap: Gmina Żegocina -Lipnica Murowana: chodnik z kanalizacją deszczową na długości 359,5 mb i remont istniejącej zatoki autobusowej, chodnik z kanalizacją deszczową na długości 537 mb.
    c) III etap: Trzciana - Łąkta Górna - chodnik z kanalizacją deszczową na dł. 715 mb, nową zatokę autobusową i remont istniejącej zatoki, remont istniejącego przepustu, przejście dla pieszych z oświetleniem, chodnik i kanalizację deszczową na dług. 1104 mb.
    Łącznie wybudowano i wyremontowano chodniki na długości 3 200 mb, powstała nawierzchnia wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów na długości 1400 mb, wymieniono bariery na długości 85 mb, wybudowano i wyremontowano 6 zatok autobusowych oraz przejścia dla pieszych i oznakowanie poziome nawierzchni, w tym wykonanie czerwonych pasów zwalniających przed przejściem dla pieszych.
    Starosta Jacek Pająk dziękował za pomoc przy realizacji tej inwestycji,dofinansowanej z dotacji rządowej w wysokości 1 mln złotych, budżet powiatu bocheńskiego ok. 1,7 min. złotych oraz budżetów samorządów gminnych w wysokości ok, 1,2 min złotych, radnym powiatowym (zwłaszcza Jarosławowi Marcowi, Wiesławowi Kukli, Piotrowi Krawczykowi i Mieczysławowi Trojanowi), wójtom trzech gmin, radnym wspomnianych gmin, wykonawcy. Podkreślił, że dzięki akceptacji mieszkańców, zadania zrealizowano szybko. W imieniu wójtów podziękował za przekazane do użytku inwestycje drogowe Tomasz Gromala. Gratulacje wynikające z faktu sprawnego współdziałania powiatu i gmin złożył natomiast Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego - Aleksander Rzepecki.
    Z zakończenia tego przedsięwzięcia z pewnością cieszą się przede wszystkim ci mieszkańcy Gminy Żegocina, którzy skorzystali najwięcej, tj. mieszkańcy Łąkty Górnej, z osiedli przy drodze w kierunku Trzciany, oraz uczniowie i mieszkańcy z okolicy szkoły w Żegocinie oraz użytkownicy drogi i nowych chodników w stronę Bytomska. Jest lepiej, ładniej i przede wszystkim bezpiecznej.

Budowa chodnika w Łąkcie Górnej. Prace przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej Żegocina - Lipnica Murowana.

UROCZYTOŚĆ ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI

Uroczystość zakończenia inwestycji - Rajbrot - 29.10.2012. Uroczystość zakończenia inwestycji - Rajbrot - 29.10.2012.
Uroczystość zakończenia inwestycji - Rajbrot - 29.10.2012. Uroczystość zakończenia inwestycji - Rajbrot - 29.10.2012.

Uroczystość zakończenia inwestycji - Rajbrot - 29.10.2012.

[wstecz]