Przyjazd Węgrów do Żegociny - 01.09.2012 r.

ÓSMA EDYCJA  ŻEGOCIŃSKO - BUDAPESZTEŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY

    Od 2006 r. utrzymuje sie partnerska wymiana uczniów Zespołu Szkół w Żegocinie z Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazium. Jest znakomitą okazją do wzajemnego poznania kultur, historii, obyczajów, zabytków obu krajów oraz doskonalenia umiejętności językowych polskiej i węgierskiej młodzieży.
    1 października 2012 r. przyjechała do do Żegociny z rewizytą ponad 40-osobowa grupa młodzieży z Budapesztu. Po serdecznym powitaniu gości w szkolnej auli przez dyrektorkę Zespołu Szkół w Żegocinie Panią Danutę Pączek nastąpiła wzajemna prezentacja uczestników wymiany, po czym wspólnie udano się do kamieniołomu na wieczorny posiłek w postaci kiełbasek z grilla.
   
Zaplanowany przez żegocińską stronę program pobytu był - jak zawsze - obszerny i bardzo ciekawy. 2 października gości zaproszono na wycieczkę do Szczawnicy, w programie której był m.in. spływ przełomem Dunajca. W związku ze złą pogodą trzeba było nieco zmienić program tej wycieczki, ale główna atrakcja - spływ Dunajcem - doszła do skutku i pozostawiła na Węgrach duże wrażenie. 
    3 października goście z Budapesztu wyjechali na wycieczkę do Krakowa, w którym zwiedzili Kazimierz Chrześcijański i Kazimierz Żydowski, Wzgórze Wawelskie, Kościół Piotra i Pawła, Bazylikę Mariacką, Barbakan oraz muzeum Podziemia Rynku. W kolejnym dniu Węgrzy wspólnie z kolegami i koleżankami z Żegociny uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez Panią Jadwigę Pączek oraz zajęciach plastycznych, a potem udali się do Kopalni Soli w Bochni. Po południu nasza i węgierska młodzież odbyła zajęcia z zakresu samoobrony, które poprowadził płk. Andrzej Ziobrowski, uczący w Klasie Straży Granicznej LO w Żegocinie.   
     Kilkanaście minut po godzinie 8 rano w dniu 5 października, w szkolnej auli rozpoczęła się uroczystość pożegnania gości z Budapesztu. Były przemówienia Pani Dyrektor Danuty Pączek, szefowej grupy węgierskiej -
Kisfaludyne Balogh Fruzsiny, były występy artystyczne szkolnego chóru, entuzjastycznie przyjętego szkolnego zespołu rockowego śpiewającego covery grupy AC/DC, grupy wokalnej śpiewającej z akompaniamentem Pana Marka Kaszuby piosenki zespołu "The Beatles". Wyświetlono krótką prezentację komputerową o węgierskich śladach w południowej Polsce, wspólnie odśpiewano kilka polskich piosenek (m. in. "Hej sokoły" i "Hej bystra woda". Grupa węgierska popisała się z kolei pieśnią "Ave Maria", którą wykonuje podczas spotkań religijnych w swojej szkole. Wymieniono także podarunki, a szefowa grupy węgierskiej wystosowała zaproszenie skierowane do Pani Dyrektor Pączek na bal huzarski w Budapeszcie.
   Wykonanie wspólnej fotografii w auli zakończyło ceremonię pożegnania. Potem jeszcze ponad pół godziny trwały pożegnania na podwórku szkolnym, po czym węgierski autobus z napisem "Magna cum laude" (z łac. "Z wielką pochwałą") odjechał w stronę Budapesztu.
    Główna organizatorka tegorocznej wymiany - nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół w Żegocinie - Pani Katarzyna Sutor, podobnie jak Pani Dyrektor Danuta Pączek bardzo wysoko oceniają wspólne przedsięwzięcie obu szkół.

W oczekiwaniu na przyjazd Węgrów.

Szczęśliwie dojechali - jest ok. 18.30.

W oczekiwaniu na przyjazd Węgrów. Szczęśliwie dojechali - jest ok. 18.30.

Pierwsze powitania.

Pierwsze powitania.

Pierwsze powitania.

Oficjalne powitanie i prezentacja.

Oficjalne powitanie i prezentacja.

Oficjalne powitanie i prezentacja.

Oficjalne powitanie i prezentacja.
Oficjalne powitanie i prezentacja.

Wieczorne spotkanie przy grillu.

Wieczorne spotkanie przy grillu.

Pierwsze chwile pobytu młodzieży węgierskiej w Żegocinie - 01.10.2012
Na zaporze, w tlezamek w Niedzicy. Spływ Dunajcem.
Spływ Dunajcem. Spływ Dunajcem.
Dzień drugi - wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem.
W Kopalni Soli w Bochni - 04.10.2012. W Kopalni Soli w Bochni - 04.10.2012.
W Kopalni Soli w Bochni - 04.10.2012.
Wspólne zajęcia w klasie. Wspólne zajęcia z płk. Ziobrowskim.
Wspólne zajęcia w klasie i sali gimnastycznej.

Ceremonia pożegnania w szkolnej auli - 05.10.2012 r.

Ceremonia pożegnania w szkolnej auli - 05.10.2012 r.

Ceremonia pożegnania w szkolnej auli - 05.10.2012 r.

Ceremonia pożegnania w szkolnej auli - 05.10.2012 r.

Ceremonia pożegnania w szkolnej auli - 05.10.2012 r.

Pożegnanie i odjazd.

Pożegnanie i odjazd.

Pożegnanie i odjazd.
ZOBACZ TAKŻE RELACJĘ W SERWISIE ZS W ŻEGOCIINIE >>>

[wstecz]