Prezentacja w Tarnowie - 21.11.2012 r.
JAK REALIZOWALI PROJEKT "MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIOSIERDZIA" - 21.11.2012

    W dniu 21 listopada 2012 roku odbywały się w Tarnowie przeglądy rejonowe już VI edycji małopolskiego projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". Projekt ma formę konkursu i jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Ponadto ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.
   Jednym z tych zespołów biorących udział w rejonowym przeglądzie była grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Łąkty Górnej, która od 1 stycznia do 30 października 2012 roku realizowała projekt pod tytułem "W czynieniu dobra nie ustawajcie". W ramach tego projektu wolontariusze: odwiedzali osoby chore i samotne z terenu Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej , zorganizowali zbiórkę książek w języku polskim dla dzieci z Czarnego Boru na Litwie, zbierali plastikowe nakrętki ze sprzedaży których, dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci, korespondowali z samotnymi dziećmi z sierocińca znajdującego się w Kasisi w Zambii, brali udział w zbiórce środków dla ubogiej młodzieży w Dniu Papieskim z przeznaczeniem dla Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", pomagali w nauce swoim koleżankom i kolegom nieradzącym sobie w nauce z rożnych przyczyn (często niezależnych od nich). Przedstawiciele tej grupy wraz z panem dyrektorem Janem Rośkiem oraz opiekunkami panią Wiesławą Kruczyńską - Stary i s. Barbarą Białas wzięli udział w podsumowaniu etapu rejonowego. Tu odebrali dyplom dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, podziękowania i gratulacje. Ponadto odebrali upominki dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań VI edycji projektu.
   Po uroczystej gali w ciągu dziesięciominutowej prezentacji przedstawili zakres swoich działań, czas ich realizacji oraz rezultaty tegorocznego projektu. Do prezentacji swoich projektów w tej edycji zostało zaproszonych 13 zespołów szkolnych, w tym 3 szkoły ponadgimnazjalne i 10 gimnazjalnych. Teraz wolontariusze z Łąkty Górnej czekają na postanowienia jury i podsumowanie wojewódzkie wszystkich realizowanych projektów, które odbędzie się w grudniu w Krakowie.

Prezentacja ZS w Łąkcie Górnej w Tarnowie - 21.11.2012 r. Prezentacja ZS w Łąkcie Górnej w Tarnowie - 21.11.2012 r.
Prezentacja ZS w Łąkcie Górnej w Tarnowie - 21.11.2012 r. Prezentacja ZS w Łąkcie Górnej w Tarnowie - 21.11.2012 r.

Prezentacja ZS w Łąkcie Górnej w Tarnowie - 21.11.2012 r.

Materiał nadesłany: W. S.

[wstecz]