Święto Zmarłych.

DNI PAMIĘCI O ZMARŁYCH - 01-02.11.2012

   W Kościele Katolickim 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Niekiedy uroczystość ta błędnie utożsamiana jest z Dniem Zadusznym, przypadającym 2 listopada. Tymczasem Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dwa różne święta. Pierwsze obchodzone 1 listopada, to uroczystość tych, którzy - jak wyjaśniają teolodzy - są zbawieni i cieszą się życiem wiecznym. Drugie jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem.
    Obchody zaduszne są tak stare jak ludzkość. Nie ma takiego zakątka na ziemi, w którym nie oddawano by czci zmarłym. Pamięć o nich wynika bowiem z najgłębszej, wewnętrznej, płynącej z serca potrzeby wdzięczności, miłości i pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli. 
    Tradycja modlitwy za osoby zmarłe, które czekają na spotkanie z Bogiem w niebie, sięga czasów biblijnych. Pierwsze wzmianki o modlitwie i złożeniu ofiary przebłagalnej za zmarłych, znajdują się już w Starym Testamencie. Jednak powszechne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych datuje się od VII wieku. Kontynuatorem tej tradycji był benedyktyński opat Odilon z Cluny. W 998 roku polecił, aby we wszystkich klasztorach o tej regule, 2 listopada, to jest następnego dnia po uroczystości Wszystkich Świętych, modlono się za dusze zmarłych. W XII wieku zwyczaj ten dotarł do Rzymu i stopniowo rozpowszechnił się w całym Kościele. W 1919 roku papież Benedykt XV wprowadził bullą "Incrementum" prefację za zmarłych oraz nadał kapłanom przywilej odprawiania w Dzień Zaduszny trzech mszy świętych.
     Piękną polską tradycją jest to, że odwiedzamy groby naszych bliskich i modlimy się tam za nich. Zewnętrznym przejawem naszej miłości i pamięci o zmarłych są zapalane świece i znicze. Dla człowieka wierzącego światło stawiane na mogile to bardzo głęboki i wymowny symbol wiary w światłość nieprzemijającą i w życie wieczne. O tym życiu mówią też składane na grobach żywe kwiaty.
     Temu celowi służą m.in. ofiary składane w kościołach i na cmentarzach na tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. W kościołach odczytuje się w tym dniu z ambon lub od ołtarza imiona zmarłych wskazanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy ku czci zmarłych.
  Zgodnie z wiarą Kościoła, modlitwy i możliwość uzyskania odpustu za dusze zmarłych, pomagają im zakończyć czyściec i dostąpić chwały nieba.  Odpust zupełny za dusze w czyśćcu możemy uzyskać:
* Od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny – przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.
* Od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli:
1) Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
2) Komunia święta.
3) Modlitwa w intencjach papieża. Nie za osobę papieża, ale w intencji, jaką on wyznacza. Nie trzeba jej znać. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem, np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
4) Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba zastanawiać się, czy ten warunek jest spełniony, czy nie. To wie Bóg. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH W ŻEGOCINIE

01.11.2012. Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest świętem kanonizowanych, błogosławionych i nieznanych Świętych. Postarajmy się o głębszą refleksję nad własnym życiem, nad życiem pozagrobowym, nie zapomnijmy, "że czas ucieka a wieczność czeka".
   We Wszystkich Św. w naszym kościele Msze św przed południem o 7.00, o 8.30 i o.11.00. Po południu o 14.00 na cmentarzu w kaplicy Msza św. z kazaniem i procesja z modlitwami za zmarłych /o ile będzie odpowiednia pogoda/. Gdy nie będzie warunków na cmentarzu Msza św. w kościele o 14.00. Jak co roku na cmentarzu będą zbierane ofiary na Seminarium Duchowne.

02.11.2012. W piątek Dzień Zaduszny. Każdy kapłan odprawia 3 Msze św. /jedną za Ojca św. drugą za wszystkich zmarłych a trzecią w dowolnej intencji/. Msze św. będą w naszym kościele: o 7.00, 8.30 i o 16.00. Czytanie wypominek i modlitwy za zmarłych pół godziny przed tymi Mszami. Zachęcamy do udziału w tych modlitwach i zyskiwania odpustu zupełnego za duszami zmarłych. Duszom w czyśćcu starajmy się przychodzić również z pomocą poprzez ofiarę Mszy św. modlitwę, wypominki i uczynki miłosierdzia.

Przez cały tydzień /jeśli będzie odpowiednia pogoda/ po wieczornej Mszy św. o 16.00 procesja na cmentarz i wspólne modlitwy.

Żegocina - przygotowania do Wszystkich Świętych. Cmentarz parafialny w Żegocinie w dniu 30.10.2012 r.

Centrum Żegociny oraz cmentarz parafialny w dniu 30.10.2012 r.

[wstecz]