Uroczystość wręczenia prezydenckich medali dla nauczycieli.
PREZYDENCKIE MEDALE DLA NAUCZYCIELI Z GMINY ŻEGOCINA - 22.11.2012

    22 listopada 2012 r. w Auli Delegatury Kuratorium Krakowskiego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nauczycielom i pracownikom szkół z terenu Delegatury Tarnów. Wśród odznaczonych nauczycieli znaleźli się także nauczyciele szkół z Gminy Żegocina.
    Złoty Medal za Długoletnia Służbę otrzymał nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie - Pan Wiesław Wolak. Srebrny otrzymały panie: Urszula Wiśniowska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żegocinie, Bożena Banaś - nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie, Barbara Fąfara - Krawczyk - nauczyciel przyrody w Zespole Szkół w Rozdzielu, Barbara Frączek-Orzeł - nauczyciel Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkól w Rozdzielu. Brązowy otrzymały panie: Jolanta Sajdak - nauczyciel przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie, Lidia Szkodny - nauczyciel ZS w Rozdzielu i Anna Maurer - nauczyciel muzyki, plastyki oraz bibliotekarz szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie.
    Uroczystość rozpoczęło powitanie zebranych przez Dyrektora Tarnowskiej Delegatury - Panią Urszulę Blacharz. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski, który gratulował zebranym odznaczeń. Do życzeń dołączył się także Małopolski Kurator Oświaty - Pan Aleksander Palczewski. Wystąpili również zaproszeni goście min. przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli i pracowników szkół.
    Po krótkim występie chóru młodzieżowego - Pan Wicewojewoda oraz Pan Kurator przystąpili do wręczenia odznaczeń wyróżnionym nauczycielom. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r. "Medal za Długoletnią Służbę"   jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W systemie starszeństwa polskich odznaczeń zajmuje miejsce za "Medalem za Ofiarność i Odwagę", a przed "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Zachowano trzystopniowy podział: złoty, srerny, brązowy.
   Odznaczonym z naszej Gminy serdecznie gratulujemy.

Przemawia Urszula Blicharz. Przemawia Wicewojewoda Harężlak.
Ceremonia wręczenia medali "Za Długoletnią Służbę" - Tarnów - 22.11.2012 r. Wystep chóru.
W środku Wiesław Wolak. Medal dla Bożeny Banaś.
Medal dla Anny Maurer. Medal Za Długoletnbią Służbę.

Ceremonia wręczenia medali "Za Długoletnią Służbę" - Tarnów - 22.11.2012 r.

Materiał nadesłany: A. R.

[wstecz]