Program "Noe" w PSP w Żegocinie.

PROGRAMY PROZDROWOTNE W SZKOŁACH - 05.11.2012

   Zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, ale także wychowywanie i przygotowanie młodego pokolenia do życia w świecie dorosłych, który dla ludzi młodych jest pełen różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego też szkoły, przy współpracy różnych instytucji, realizują akcje i programy, mające wypełniać te trudne zadania. Jednym z nich jest program "Noe", ukierunkowany głównie na profilaktykę antyalkoholową. Jego realizację rozpoczęto 5 listopada 2012 roku w PSP w Żegocinie. Dzień później  realizatorzy tego programu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

PROGRAMY PROZDROWOTNE W PSP W ŻEGOCINIE - 11.2012

    Program "Noe" był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie w dniu 5. listopada 2012 r. dla uczniów klas V i VI oraz rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku oraz Zespołu Szkół w Rozdzielu. Zajęcia prowadzone były przez członków Stowarzyszenia "Nowa Szansa" z Tarnowa.
    Program, którego autorem jest Krzysztof Wojciaszek, z założenia realizowany jest z dużymi grupami uczniów. Najlepiej na dużej sali. Po takim spotkaniu podejmowane są dalsze późniejsze działania na rzecz uczniów, pedagogów oraz rodziców danej szkoły. Pierwsze spotkanie najczęściej organizowane na terenie szkoły, trwa około 4 godzin. Grupa prowadząca spotkanie składa się z odpowiednio przeszkolonych osób, psychologów lub pedagogów, trzeźwych alkoholików, osób współuzależnionych, małżonków, dzieci. Dynamika spotkania przypomina formę zachodnich meetingów lub happeningów i składa się z trzech elementów: I - prawda, II - miłość, III - wolność. Program ma bardzo szczegółowy scenariusz, ale jest do pewnego stopnia twórczy, gdyż różnorakie są reakcje uczestników. Istotnym elementem są świadectwa uczestników wspólnot samopomocowych. Celem spotkania jest obalenie mitów o tym, że wszyscy piją i że alkohol jest niezbędny do funkcjonowania w społeczności.
    Program był pozytywnie przyjęty przez 87 uczniów oraz 8 nauczycieli biorących udział w programie.  Ponadto powtórzono z uczniami informacje dotyczące szkodliwości nikotyny, używek, narkotyków oraz internetu i telewizji.
   Udział w powyższym programie był możliwy dzięki uprzejmości Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Żegocinie - Pana Czesława Pączka, który umożliwił szkołom i sfinansował prowadzone zajęcia.
    Sprawy zdrowia są bardzo ważnym elementem pracy szkół Gminy Żegocina. W tym roku szkolnym realizowany jest w PSP Żegocina "Europejski Kodeks Walki z Rakiem", rozprowadzane są owoce i warzywa, odbywają się konkursy plastyczne, a w najbliższym czasie odbędzie się wykład Pana dr Kani na temat wpływu trybu życia na układ krążenia człowieka oraz zajęcia dla uczniów klas I - III o ekologicznej żywności, a 8 listopada odbywać się będzie po raz drugi dzień pod hasłem "Śniadanie daje moc".

Program "Noe" w PSP w Żegocinie.

Program "Noe" w PSP w Żegocinie.
Program "Noe" w PSP w Żegocinie. Program "Noe" w PSP w Żegocinie.
Program "Noe" w PSP w Żegocinie. Program "Noe" w PSP w Żegocinie.
Program "Noe" w PSP w Żegocinie. Program "Noe" w PSP w Żegocinie.
Program "Noe" w PSP w Żegocinie. Program "Noe" w PSP w Żegocinie.

Program "Noe" w PSP w Żegocinie.

Materiał nadesłany: A.R.

[wstecz]