Nadanie imienia i sztandaru Gimnazjum w Rozdzielu.
NADANIE IMIENIA I SZTANDARU GIMNAZJUM W ROZDZIELU - 22.11.2012

    W dniu 22 listopada 2012 roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rozdzielu miała miejsce podniosła uroczystość nadania imienia Błogosławionej Karoliny Kózkówny Gimnazjum w Rozdzielu, a także pobłogosławienia i przekazania tej szkole sztandaru.   
    W tym niezwykłym i jednocześnie historycznym wydarzeniu wzięło udział wielu dostojnych gości, w tym 12 kapłanów - z J.E. Ks. Biskupem Andrzejem Jeżem na czele, Małopolski Wicekurator - Grzegorz Baran, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Jan Marcinek, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak,  radni Gminy Żegocina, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, mieszkańcy wsi Rozdziele i cała społeczność szkolna.
    Przybyłych do sali gimnastycznej w szkole kapłanów powitały delegacje uczniów i rodziców, w tym Dyrektor Szkoły - Pani Alicja Adamczyk-Brózda. Uroczystość rozpoczęła się odprawieniem mszy świętej, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Andrzej Jeż. On też wygłosił kazanie, w którym przypomniał sylwetkę błog. Karoliny Kózka i wskazał na wartością związane z tą postacią. W koncelebrze wystąpiło 11 innych kapłanów: Zbigniew Szostak (Kustosz Sanktuarium Błog. Karoliny Kózkówny w Zabawie), księża z Parafii w Żegocinie: proboszcz Leszek Dudziak, Janusz Kras, Antoni Lelito, byli wikariusze w Żegocinie - ks. Roman Łagosz i Józef Waśko, Grzegorz Zimoń (Kapelan Ks. Biskupa) oraz rodacy z Rozdziela: o. Dominik Zelek, ks. Tomasz Szewczyk, Józef Bobowski, Jerzy Adamczyk. Niektóre teksty liturgiczne czytali parafianie oraz nauczyciele i uczniowie rozdzielskiej szkoły (m. in. Barbara Fąfara-Krawczyk, Mirosława Bajor, Wiesław Bukowiec, Roman Nożkiewicz).
    W końcowej części nabożeństwa J.E. Ks. Bp Andrzej Jeż dokonał pobłogosławienia sztandaru, ufundowanego dla szkoły przez Radę Rodziców oraz płaskorzeźby (autorstwa Aleksandra Majerskiego artysty - rzeźbiarza z Limanowej) i obrazu z wizerunkami błog. Karoliny Kózka (autorstwa Anety Domiter z Laskowej). Po odśpiewaniu końcowego hymnu "My chcemy Boga" uczestnikom nabożeństwa rozdano obrazek z życiorysem bł. Karoliny Kózka i krótką modlitwą oraz widokówkę - pamiątkę uroczystości z wizerunkiem Błogosławionej, sztandaru szkoły oraz hymnem "Cudowny kwiecie", autorstwa pochodzącego z pobliskiej Żmiącej ks. prof. Kazimierza Pasionka (1930-2006).
    Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga - świecka część uroczystości. Część oficjalna poprzedził krótki koncert, podczas którego zaprezentowały się dwa zespoły wokalne, prowadzone w rozdzielskiej szkole przez panią Annę Zelek: młodszy "Rozdzielskie Nutki" i starszy "Grosik". Potem, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzono sztandar szkoły, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Patrycja Pytel złożyła pani dyrektor meldunek, odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani Alicja Adamczyk-Brózda - dyrektor szkoły, która powitała i przedstawiła zaproszonych gości, a następnie opowiedziała o historii gimnazjum oraz najważniejszych osiągnięciach szkoły i uczniów.
   Natomiast pani Katarzyna Cudejko zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji projektu "Nadanie imienia Gimnazjum w Rozdzielu" oraz przedstawiła uzasadnienie wyboru Patrona, dokonanego w 25 rocznicę ogłoszenia przez Papieża Jana Pawła II Karoliny Kózkówny błogosławioną.
   Nadanie imienia odbyło się poprzez odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina pana Jana Marcinka pełnej treści uchwały z dnia 29 września 2012 roku. Ten akt prawa lokalnego został przekazany na ręce pani dyrektor.
   Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców. Do tej pory sztandar był w rękach rodzicielskiego pocztu sztandarowego, który występował w składzie: Czesław Jajecznica - chorąży, Danuta Tatkowska, Anna Kępa - asysta. Podczas te części ceremonii sztandar został przekazany najpierw w ręce pani dyrektor, która przekazała go z kolei uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu, występującemu w składzie: Karol Kmiecik (chorąży), Gabriela Dudek, Agnieszka Waligóra (asysta). Po krótkim przyrzeczeniu odczytanym przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego, pani Barbara Frączek-Orzeł przedstawiła dokładny opis sztandaru, który ma rozmiary 110 x 110 cm, na niebieskim awersie emblemat godła Polski na czerwonym tle, na rewersie wizerunek bł. Karoliny Kózkówny, nad nim nazwa szkoły, pod nim słowa: "Modlitwa, Nauka, Czystość". - Są to wartości, którymi kierowała się w swoim życiu bł. Karolina. Jej postawa ma być dla wszystkich uczniów naszej szkoły wzorem i przykładem do naśladowania w codziennej pracy uczniowskiej. Sztandar - to symbol historii i tradycji szkoły. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają już jej progi, obecnych i przyszłych uczniów - powiedziała. Następnie poczet zaprezentował sztandar w przemarszu przez środek sali i na podium. Sztandar został uszyty przez panie: Lucynę Stachura i Danutę Korba z Cichawki.
   Ważnym elementem tej części uroczystości było ślubowanie uczniów na nowy sztandar, które poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Tę część uroczystości zakończyło odśpiewaniem nowego hymnu szkoły, którym jest wspomniana już pieśń "Cudowny kwiecie", do której słowa i muzykę napisał ks. prof. Karol Pasionek.
   Potem przyszła pora na przemówienia gości, którzy gratulowali szkole wyboru Patrona i otrzymania sztandaru. W większości przekazywali także różne prezenty, m. in. książki. Kolejno przemawiali: Wicekurator Małopolski pan
Grzegorz Baran, asystent posła prof. Bernackiego - pan Józef Mroczek, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak, ks. Zbigniew Szostak, w imieniu dyrektorów - Anna Rogala - dyrektor PSP w Żegocinie oraz pani Danuta Marszałek - dyrektor Zespołu Szkół w Mszalnicy - szkoły która kilka tygodni wcześniej (15 września) także otrzymała imię bł. Karoliny Kózkówny i z którą rozdzielska szkoła planuje utrzymać przyjacielskie kontakty.
   Po tej oficjalnej części przyszła pora na program artystyczny. Złożył się na niego montaż słowno - muzyczny, opracowany przez panie: Annę Kądziela i Agnieszkę Słowiak, w znacznej części wypełniony mini przedstawieniem teatralnym, zawierającym sceny z życia bł. Karoliny Kózkówny.
   Cała uroczystość zorganizowana została w pięknej scenerii, zaprojektowanej i wykonanej przez Lidię Szkodny i Romana Nożkiewicza oraz uczniów i rodziców, bardzo zaangażowanych w przedsięwzięcie.
   Ostatnim elementem tego historycznego wydarzenia było spotkanie przy stole. Zaproszonym gościom podano jedzenie, jakie spożywała kiedyś, przed stu laty Karolina Kózkówna. Był więc rosół z ziemniakami, placek z blachy, pierogi z grzybami, kapustą i fasolą, kompot z suszonych owoców, a nawet karpiele, dziś już w ogóle nie spożywane.
   Uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru przeszła już do historii. Pozostaną po niej wspomnienia, zrobione zdjęcia, nakręcone filmy, wpisy do kroniki. Przez pewien czas będzie można oglądać jeszcze liczne gazetki ścienne prezentujące postać Patronki oraz prace plastyczne wykonane na szkolne konkursy. Ale najważniejsze - realizacja licznych zobowiązań wynikających z patronatu i posiadania sztandaru - dopiero czeka na całą społeczność rozdzielskiej szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli w kolejnych dniach, tygodniach, latach. Będą to m. in. pielgrzymki do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zawadzie, Święta Patrona Szkoły i wiele działań dydaktyczno  wychowawczych, które mają przekonać młode pokolenie mieszkańców Rozdziela do wyboru wartości, którymi kierowała się w swoim krótkim życiu Błogosławiona Karolina Kózkówna.

Nadanie imienia i sztandaru Gimnazjum w Rozdzielu - 22.11.2012 r.

Nadanie imienia i sztandaru Gimnazjum w Rozdzielu - 22.11.2012 r.

Nadanie imienia i sztandaru Gimnazjum w Rozdzielu - 22.11.2012 r.
ZAPROSZENIE >>> FOTOGALERIA 1 >>> FOTOGALERIA 2 >>> RELACJA WIDEO >>>
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW >>> SPONSORZY >>> PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW >>>

[wstecz]