Dzień Seniora w Żegocinie - 15.11.2012 r.
ŚWIĘTOWALI CZŁONKOWIE ŻEGOCIŃSKIEGO KLUBU SENIORA - 15.11.2012

    Dzień Seniora obchodzony jest w Polsce w dniu 14 listopada. Powstał z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych. Natomiast Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons) - to święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione zostało 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
   Te dni mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. Zyskują sobie coraz większą popularność. Wkrótce będą się cieszyły coraz większym powodzeniem, ze względu na proces starzenia się społeczeństw. Dziś na świecie żyje około 600 milionów ludzi mających powyżej 60 lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku zaś na świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.
   W ramach obchodów organizowane są spektakle, koncerty, wystawy przygotowane specjalnie z myślą o osobach dojrzałych i starszych. Święto ma też na celu przeciwdziałanie społecznej dyskryminacji osób starszych, zapobieganie niepełnosprawności, upowszechnienie wiedzy o problemach ludzi starszych i popularyzowanie idei pełnego udziału seniorów w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

   Żegocińscy seniorzy od 2007 roku mają swoją organizację. Jest nią Żegociński Klub Seniora działający przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, zrzeszający w roku obecnym ponad 30 członków. Większość z nich spotkała się 15 listopada 2012 roku w Klubie "Relaks", aby tu w miłej atmosferze świętować "Dzień Seniora". Gospodynią wieczoru była obecna szefowa Klubu - Pani Anna Cudejko. To właśnie ona przywitała wszystkich przybyłych, w tym także Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom Klubu za aktywną działalność nie tylko w samym Klubie, ale także podczas różnych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez CKSiT oraz samorząd gminny. Kilka razy zaprezentował się działający przy Klubie Zespół Śpiewaczy "Melodia", swoje prace artystyczne wystawiali na imprezach członkowie Klubu, przyczyniając się do promocji Gminy Żegocina.
   Gościem specjalnym była Pani Stanisława Tabor, mieszkająca obecnie w Krakowie. Pomysłodawczyni założenia Klubu i kilkuletnia jego pierwsza szefowa miała okazję spotkać się z koleżankami i kolegami, powspominać wspólne przedsięwzięcia, skrupulatnie odnotowywane w klubowej kronice, a także pośpiewać, gdyż ten wieczór pełen był wspólnego śpiewania i radosnej zabawy. Potem umówiono się jeszcze na kolejne spotkanie i będzie to spotkanie wigilijne, gdyż członkowie Klubu spotykają się zazwyczaj jeden raz w miesiącu. 

Dzień Seniora w Żegocińskim Klubie Seniora - 15.11.2012 r. Dzień Seniora w Żegocińskim Klubie Seniora - 15.11.2012 r.
Dzień Seniora w Żegocińskim Klubie Seniora - 15.11.2012 r. Dzień Seniora w Żegocińskim Klubie Seniora - 15.11.2012 r.
Dzień Seniora w Żegocińskim Klubie Seniora - 15.11.2012 r.

[wstecz]