Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
SESJA HISTORYCZNA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 15.11.2012

    Powołany w 2006 roku przy Oddziale Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bochni (utworzonym w dniu 2 lipca 1989 r.) Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Bochni ma na celu przekazywanie patriotycznych idei Armii Krajowej. Przewodnictwo nad Klubem powierzono sekretarzowi - Zbigniewowi Solakowi - nauczycielowi historii, a obecnie dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Aktualnie Klub Historyczny zrzesza 32 szkoły z terenu całego powiatu bocheńskiego, a wśród nich Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
    Właśnie w tej szkole odbyła się w dniu 15 listopada 2012 roku wspaniale zorganizowana i chwalona przez uczestników sesja historyczna, zatytułowana "Duszpasterze czasów trudnych". Oprócz przedstawicieli szkół zrzeszonych w Klubie, w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły zasiadło wielu zaproszonych gości, m. in. ks. dziekan Zbigniew Kras, członkowie bocheńskiego oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Cecylia Wanicka-Dźwigaj, Michał Jakimow, Jerzy Ludwikowski, Tadeusz Filipowski, samorządowe władze gminy Żegocina (Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, Wójt Jerzy Błoniarz, aktyw Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej z prezesem zarządu - Czesławem Pączkiem na czele.
    Rolę gospodarza spotkania pełnił Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Pan Jan Rosiek. To właśnie on powitał przybyłych gości i pozostałych uczestników uroczystości oraz wygłosił słowo wstępne, nawiązując w nim do tematyki tego spotkania. Po tym krótkim wstępnie zaprosił do oglądania programu artystycznego, zaprezentowanego przez uczniów łąkieckiej szkoły. Był to montaż słowno - muzyczny o tematyce patriotyczno - religijnej. Piosenki śpiewał szkolny chór, prowadzony przez panie: Ewę Rosiek i Annę Kępa.
   Potem przyszła pora na dwa wykłady. Pierwszy z nich, ilustrowany zdjęciami, wygłosił ks. płk dr Zbigniew Kępa. W barwnej opowieści przedstawił w zarysie dzieje duszpasterestwa wojskowego, na stałe wprowadzonego do wojska polskiego w 1690 roku. Wyjaśnił pojęcie "czasów trudnych", a następnie przedstawił sylwetki trzech wybitnych kapelanów, mających związek z naszym terenem: ppłk Franciszka Juszczyka z Żegociny (1890 - 1950), płk Józefa Jońca z Sowlin (1900 - 1951) i majora Jana Leona Ziółkowskiego z Woli Wieruszyckiej (1889-1940) - ostatniego kapelana w Katyniu. Wspomnieniem objął także zamordowanego w Twerze policjanta z posterunku w Żegocinie asp. Władysława Imiołka oraz zamordowanego w Katyniu por. Jana Waligórę z Żegociny.
   Drugi wykład, a właściwie pogadankę wygłosił pochodzący z Rozdziela ks. ppor. Tomasz Szewczyk. Zwracał się głównie do zgromadzonej w sali młodzieży, której wytłumaczył na czym polega istota pracy duszpasterskiej. Przekonywał, że każdy posiada jakieś ukryte talenty i pasje, które należy odkrywać i rozwijać. Wyraził przekonanie, że po tym spotkaniu pozostanie w sercach i umysłach młodzieży trwały ślad.
   Sesji towarzyszyła wystawa fotograficzna "Kościół w Polsce w latach 1944-1953" przygotowana przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Walce władzy komunistycznej z kościołem w Polsce, a zwłaszcza Procesowi Krakowskiej Kurii swoje wystąpienie poświęcił Pan Dawid Golik z Referatu Edukacji Historycznej IPN w Krakowie. Prelekcję uzupełnił wyświetleniem filmu dokumentalnego pt. "Kościół w godzinie próby 1945 - 1989".
   Z kolei dr Teofil Wojciechowski w swoim wystąpieniu, które przerodziło się w barwną opowieść, mówił o roli kapłanów z Bochni i Diecezji Tarnowskiej w najważniejszych wydarzeniach historycznych, związanych z walką o niepodległość.
    Uczestnicy tej sesji, a zwłaszcza młodzież, otrzymali solidną porcje wiedzy o roli kościoła, kapłanów w walkach o niepodległość i kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków. Prelegentom podziękowali za to kolejni mówcy: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz Prezes Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego-Grota - Zbigniew Solak. Podziękował także dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Jan Rosiek. Wyraził on także słowa uznania dla autorów scenariusza imprezy - Pani Haliny Pączek, opracowania muzycznego - Ewy Rosiek i scenografii - Wiesławy Kruczyńskiej-Stary.
    Po zakończeniu spotkania jego uczestnicy mogli jeszcze dokładniej przyjrzeć się dwóm wystawom: wspomnianej już o Polskim Kościele w latach 1944-1953 oraz biograficznej, prezentującej sylwetkę ks. ppłk. Franciszka Juszczyka. Zostali także zaproszeni na poczęstunek.

Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r. Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
Wykład ks.dr płk.Zbigniewa Kepy. Wykład ks.dr płk.Zbigniewa Kepy.
Ks. por. Tomasz Szewczyk podczas wygłaszania pogadanki. Ks. por. Tomasz Szewczyk podczas wygłaszania pogadanki.
Prezentacja wystawy. Dawid Golik - IPN Kraków.
Oglądanie filmu dokumentalnego. Teofil Wojciechowski.
Zbigniew Solak. Wójt Jerzy Błoniarz.
Dyrektor Jan Rosiek. Oglądanie wystawy.
Sesja historyczna w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej - 15.11.2012 r.
RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]