Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r.
SZKOLILI SIĘ, ABY UMIEĆ POMÓC DZIECIOM - 21.11.2012

   Jak pomóc dziecku z rodziny rozbitej - nad tym ważnym problemem zastanawiali się 21.11.2012 r. dyrektorzy i nauczyciele szkół Powiatu Bocheńskiego w Uzdrowisku Kopalni Soli w Bochni na konferencji zorganizowanej przez Panią metodyk Alicje Świątek. Uczestniczyli w niej również dyrektorzy i nauczyciele z Gminy Żegocina tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie i Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.
   Po zapoznaniu się z możliwością wykorzystania pomocy multimedialnych w procesie nauczania w edukacji wczesnoszkolnej WSiP uczestnicy wysłuchali wykładu Pani psycholog Marty Bogacz na temat "Jak pomóc dzieciom z rodzin rozbitych?". Bardzo interesujący wykład na temat "Zaprzyjaźnić się albo kupić, czyli o dobrych i fajnych rodzicach" przedstawił zebranym ks. Antoni Lelito - katecheta pracujący obecnie w Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie.
    Kształtowanie się życia emocjonalnego dziecka jest ważnym problemem pedagogicznym. Najważniejszym zadaniem w zakresie prawidłowego rozwoju procesów emocjonalnych jest zaspokojenie dziecku potrzeby kontaktu emocjonalnego wyrażającego się w poczuciu więzi emocjonalnej. Poczucie więzi emocjonalnej zdobywa dziecko przede wszystkim przez bliskie współżycie z rodzicami i rodzeństwem. Więź emocjonalna rodzi się w oparciu o dobrą atmosferę domu rodzinnego i miłość okazywaną dziecku przez najbliższych. Poczucie więzi z rodziną pomaga w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej, rozumianej jako świadome kierowanie swoim zachowaniem i posiadaniem umiejętności uczuciowego przystosowania się do środowiska społecznego. Dlatego dobra rodzinna, atmosfera, prawidłowa struktura wychowania życia rodzinnego, właściwe stosunki między rodzicami, a dziećmi, oraz między rodzeństwem są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka i właściwego przygotowania do życia. Członkowie rodziny zespoleni są wzajemnym szacunkiem, czują się za siebie odpowiedzialni, pomagają sobie. Dzieci z takiej rodziny są najczęściej śmiałe i pewne siebie, potrafią pokonywać trudności i nie boją się nowych sytuacji. Dziecku potrzebny jest bliski kontakt emocjonalny z rodzicami i rodzeństwem, gwarantujący interesowanie się jego sprawami, zapewniający bezpieczeństwo i stabilizację życiową. Jeżeli w okresie dzieciństwa potrzeba miłości nie zostanie zaspokojona, to w latach następnych może powstać u dziecka rodzaj kalectwa uczuciowego, które uniemożliwi mu w przyszłości nawiązywanie trwałych więzi z innymi ludźmi, a także może doprowadzić do chorobliwych reakcji na rozstanie, na niepowodzenia, czy nawet na krytykę. Obecnie bardzo dużo rodzin się rozpada, a co za tym idzie narastają kłopoty z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół - stąd potrzeba zgłębienia tematu, by lepiej pomóc dziecku w szkole.

Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r. Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r.
Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r. Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r.
Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r. Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r.
Konferencja w Bochni dla nauczycieli  - 21.11.2012 r.

Materiał nadesłany: A.R.

[wstecz]