Warsztay dlanauczycieli i rodziców - 15.11.2012 r.
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I WYKŁAD DLA RODZICÓW - 15.11.2012

    15. listopada 2012 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie zorganizowała warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych w Bytomsku, Rozdzielu i Żegocinie na temat: "Jak się dogadać - negocjacje w szkole i w rodzinie". Wzieło w nich udział ponad 40 nauczycieli.
     Szkolenie przeprowadziła Pani Wanda Papugowa - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Psychologiczno - Pedagogicznego w Krakowie, która jest psychologiem, edukatorem i mediatorem; była asystentem na UJ, pracownikiem i dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznych, kierownikiem Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka, współzałożycielką parafialnych poradni rodzinnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, publikuje m.in. w "Dzienniku Polskim", "Wychowawcy" i "Dyrektorze Szkoły".
     Podczas zajęć warsztatowych przekazała uczestnikom ważne wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną.
     Wieczorem spotkała się z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, którym w czasie godzinnego wykładu przypomniała sposoby prowadzenia rozmów w rodzinach - z dziećmi i innymi członkami rodzin. Rodzice z prawdziwym zainteresowaniem słuchali wykładu. Pod koniec Pani dyrektor Anna Rogala oraz przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Ewa Kołdra podziękowały prelegentce za cenne uwagi obiecując dalszą współpracę.

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli
Wykład dla rodziców. Wykład dla rodziców.
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wykład dla rodziców - 15.11.2012 r.

Materiał nadesłany: A.R.

[wstecz]