Usuwanie azbestu - nabór wnioisków 2012.

Znak: UG.042.1.2012
Żegocina, data: 06 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

    W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013 roku na terenie Gminy Żegocina.
    Nabór wniosków odbędzie się w terminie 06 grudnia 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są do pobrania w serwisie www.zegocina.pl (link poniżej).

    Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina adres 32-731 Żegocina 316 pokój 10
    Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Pagacz w Urzędzie Gminy Żegocina, pokój nr 10 oraz pod numerem telefonu 14/6132008 wew. 35
                                                                                                                                           Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA >>>

[wstecz]