Bacóka w Rozdzielu.

BACÓWKA W ROZDZIELU CZEKA NA KOLEJNEGO GOSPODARZA - 12.2012

    W dniu 29listopada 2012 roku Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wydał zarządzenie nr 0050.256.2012.Z w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych budynkiem "Bacówka" w Rozdzielu, stanowiących własność gminy, oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
    W § 1 stwierdza, że przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat, jako jeden przedmiot dzierżawy w formie rokowań ustnych, na cele turystyki i rekreacji nieruchomości: działki niezabudowane o nr ewidencyjnych : 77/1, 76/1; 75/1; 73/1; 79/3 o pow. 4900 m2, działkę nr 76/5 o pow. 4600 m2, zabudowaną budynkiem "Bacówka", położone Rozdzielu, stanowiące własność Gminy Żegocina.
    W ten sposób otwiera się kolejny rozdział w historii tego obiektu, który został zbudowany w latach 70-tych i miał w swojej historii już kilku gospodarzy. Z ostatnim z nich Wójt Gminy rozwiązał umowę kilka tygodni temu i teraz budynek oraz przynależne działki są ponownie przeznaczane do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA NR 0050.256.2012.Z >>>

Bacówka w Rozdzielu - 2007 r. Bacówka w Rozdzielu - wrzesień 2012 r.
Bacówka w Rozdzielu - z lewej - widok z 2007 roku, z prawej widok z jesieni 2012 r.

[wstecz]