Inwestycje 2012 w Gminie Żegocina.
INWESTYCJE 2012 W GMINIE ŻEGOCINA - PODSUMOWANIE

    Dzięki pozyskaniu zewnątrzych źródeł finansowania (m. in. środki unijne PROW, MSWiA, MEN), a także zaciągnięciu kredytów i pożyczek samorządowi Gminy Żegocina udało się w 2012 roku zrealizować (część jest jeszcze w realizacji) przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 10.299.341,49 zł. Niektóe z inwestycji, jak np. budowa mostu w Bytomsku, czy budowa chodnika w Przysiółku Golonkówka w Łąkcie Górnej - to zadania inwestycyjne powiatu wsparte przez środki samorządu Gminy Żegocina. Najwięcej środków pochłonęły inwestycje związane z wodociągowaniem, kanalizacją oraz drogami, w tym chodnikami.
    Poniżej wykaz zrealizowanych, bądź rozpoczętych w 2012 roku i nadal realizowanych inwestycji na terenie Gminy Żegocina.

1. Remont Izby Regionalnej w Żegocinie - PROW - 44.000,00 zł
2. Remont stadionu piłkarskiego w Żegocinie - PROW - 120.50530 zł
3. Remont basenu kąpielowego w Łąkcie Górnei - PROW - 526.847,55 zł
4. Budowa placów zabaw w Bytomsku i Rozdzielu - PROW - 104.500,54 zł
5. Odbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej - 664.972,55 zł
6. Budowa boiska sportowego w Bytomsku - PROW - 224.683,23 zł
7. Odbudowa dróg gminnych w Bełdnie, ROżdzielu i Żegocinie - transza 1: Przysłop w Żegocinie, Krzyżówka Wieś w Bełdnie, Skolnik w Rozdzielu, Mariany w Żegocinie - etap I - 428.722.11 zł
8. Odbudowa dróg gminnych w Gminie Żegocina transza 1a: Nowa Wieś w Żegocinie, Zagrody - Golemiec w Łąkcie Górnej, Góry - za Dwór w Rozdzielu, Kowalczyk w Łąkcie G. Transza 2: Kuce w Łąkcie Górnej, Podlas w Bełdnie, Piechówka w Żegocinie, Podlas w Żegocinie, Kędziory w Żegocinie - 794.527,36 zł
9. Budowa chodnika przy D.W. 965 w Łąkcie Górnej - etap II - 208.277,13 zł
10. Odbudowa drogi gminnej Mariany - etap II - 83.271,00 zł
11. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie (winda) - 254.000,00 zł
12. Remont kotłowni w SP Żegocina (Szkoła Muzyczna) - 280.000 zł
13. Budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej - PROW- zadanie w trakcie realizacji - 2.998.740,70 zł
14. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łąkcie Górnej Górnej i przebudowa sieci wodociągowej w Żegocinie i Bytomsku - PROW - zadanie w trakcie realizacji - 2.148.321,06 zł
15. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu Dolnym - PROW - zadanie w trakcie realizacji - 384.359,63 zł
16. Budowa chodnika przy D.W. 965 w Łąkcie Górnej i Żegocinie - etap I - zadanie w trakcie realizacji - 196,567,53 zł
17. Dopłata do nawierzchni asfaltowej na D.W. 965 w Łąkcie Górnej - 158.000,00 zł
18. Dopłata do"schetynówki" - chodnik Golonkówka i Żegocina - szkoła - 237.257,00 zł
19. Dopłata do budowy mostu na drodze powiatowej w Bytomsku - 373.666,00 zł
20. Remont źródełka wody mineralnej w Żegocinie - 38.122,80 zł
21. Roboty remontowe w ZS Łakta Górna - 15.000,00 zł
22. Remont dachu i podłóg w ZS Rozdzielu - 15.000,00 zł

[wstecz]

[samorzad-inwestycje]