Kalendarz Strażackina 2013 rok.

STRAŻACKI KALENDARZ NA 2013 ROK

   Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żegocinie po raz kolejny wydał "Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina". Podobnie jak w latach poprzednich opracował go Tadeusz Olszewski i jego autorstwa są także zdjęcia zamieszczone w tym praktycznym kalendarzu, zawierającym nie tylko nazwy miesięcy, dni tygodnia, wykaz imion i świąt (także regionalnych i kościelnych), fazy księżyca, terminy odbioru śmieci, telefony alarmowe itp. Na każdej stronie zamieszczono także reprodukcję obrazu - wizerunku Świętego Floriana - Patrona Strażaków, autorstwa łąkieckiej malarki - Ś.P. Anny Łękawa,
    Kalendarz będzie rozprowadzany przez umundurowanych strażaków z danej jednostki po domostwach i instytucjach oraz zakładach pracy we wszystkich sołectwach Gminy Żegocina już od 12 grudnia 2012 roku.
    - Kalendarz ma na celu rozpropagowanie działalności naszych jednostek oraz oraz pozyskanie funduszy na działalność statutową . Kalendarze nie mają żadnej narzuconej z góry ceny. Każdy, kto pragnie wesprzeć naszą jednostkę i nabyć kalendarz niech ofiaruje przysłowiowe "co łaska". Datki zostaną odnotowane na liście i potwierdzone osobistym podpisem ofiarodawcy. Na kalendarzu umieszczone są takze reklamy naszych sponsorów, którzy udzielili nam wsparcia, za co składamy podziękowania. Widnieje również prośba o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz gminnych jednostek OSP. Każda kwota jest istotna i pomaga zwiększyć jakość i efektywność działań strażackich mających na celu ochronę Państwa majątku, a przede wszystkim zdrowia i życia, pomoc w sytuacjach zagrożenia różnego rodzaju - informuje autor kalendarza.

Kalendarz Strażacki na 2013 r. Kalendarz Strażacki na 2013 r. Kalendarz Strażacki na 2013 r. Kalendarz Strażacki na 2013 r.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA DANEJ JEDNOSTKI OSP ?

Prosimy o przekazanie strażakom 1% podatku za 2012 rok.

  Wystarczy tylko wypełnić odpowiednie pola w wybranym formularzu PIT, a urząd skarbowy automatycznie przekaże wyliczoną kwotę do wskazanego odbiorcy. Wypełniając formularz w okienku - "Numer KRS" wpisujemy: 0000116212, a w okienku uzupełniającym wpisujemy nazwy i adresy jednostek np. OSP w Żegocinie, 32-731 Żegocina 378, Woj. Małopolskie.    
   Zakreślenie okienka w polu "Wyrażam zgodę" skutkuje podaniem danych osobowych wraz z kwotą do wiadomości OSP.

[wstecz]