Kraszewski.Komputery dla bibliotek.

NOWOCZEŚNIEJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

   Dzisiejsze biblioteki coraz częściej nie przypominają tych, które działały w końcu minionego wieku. Podobnie jak w innych dziedzinach życia wkroczyła do nich nowoczesność. Dziś biblioteki to nie tylko miejsca wypożyczenia książek, ale także nowoczesne multimedialne pracownie, świadczące inne usługi, np. dostęp do internetu, wypożyczanie e-booków i audiobooków, udostępnianie zbiorów przez internet (patrz >>>), możliwość zamówienia książki przez internet itd.
   Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie, dzięki pozyskaniu pieniędzy z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" mogła zrobić w końcu 2012 roku kolejny krok w kierunku nowoczesnej biblioteki. Stosowną umowę Kierowniczka GBP w Żegocinie Pani Małgorzata Bury podpisała z Instytutem Książki w Krakowie w dniu 6 listopada 2012 roku.
Otwarto go 1 stycznia 2004 w Krakowie przy ul. Szczepańskiej z inicjatywy Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Jego celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie.
    Program
"Kraszewski. Komputery dla bibliotek" ma na celu podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie otrzymała na realizację tego zadania 10 tysięcy złotych. Zakupiła za to 3 zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax), pakiet programów.
   Jak twierdzi kierowniczka biblioteki Małgorzata Bury dużą przeszkodą w szerszej realizacji zadań biblioteki i poszerzaniu działalności jest brak pieniędzy. Książki są coraz droższe, wzrastają koszty utrzymania obiektu. Biblioteka ma właściwie tylko dwa źródła finansowania: dotacje od samorządu gminy, która w 2012 roku wyniosła ponad 100 tysięcy złotych oraz dotację na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w 2012 roku  4170 zł). Otrzymanie grantów, zwłaszcza tak korzystnych (nie ma w nich konieczności wnoszenia własnego udziału finansowego) jest znaczącym wsparciem instytucji kultury, jaką z pewnością jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Nowocześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.

Nowocześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.
Nowocześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie. Nowocześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.

Nowocześniej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.

[wstecz]