Pożyteczne Ferie 2013 w Rozdzielu.

     Pożyteczne ferie to cykliczny, ogłaszany raz w roku przez Fundację Wspomagania Wsi konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie tego czasu w swojej społeczności lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. Pisać wnioski i otrzymywać dotacje mogą różne organizacje np. koła gospodyń wiejskich., straże pożarne, świetlice wiejskie, stowarzyszenia, rady sołeckie, itp.
    Prowadzona przez Panią Annę Zelek Świetlica Wiejska w Rozdzielu już po raz drugi z powodzeniem przystąpiła do tego konkursu grantowego i dzięki temu rozdzielska młodzież bardzo atrakcyjnie będzie mogła spędzić tegoroczne ferie zimowe.
    W tym roku projekt realizowany będzie pod hasłem "Nasi wspaniali sąsiedzi". Uczestnicy zajęć, oprócz rozrywki i wypoczynku, będą mieli za zadanie przeprowadzić wywiady, rozmowy z osobami, które szczególnie wyróżniają się w naszej miejscowości poprzez działania na rzecz innych, prowadząc działalność artystyczną, społeczną, gospodarczą, lub też rozwijają swoje pasje.
Podczas ferii odbędą się również spotkania oraz warsztaty z tymi osobami, aby jeszcze bliżej poznać ich działania, nauczyć się od nich czegoś nowego. Drugie zadanie konkursowe polegać będzie na zorganizowaniu w świetlicy ,,Dnia zdrowego żywienia".
W ramach wypoczynku przewidziane są różne zajęcia artystyczne oraz różne gry i zabawy świetlicowe. Planowany jest również wyjazd do teatru lub kina w Krakowie (w zależności od repertuaru). Wszystkie działania uczestnicy będą opisywać na stronie internetowej www.atlaswsi.pl
    Zajęcia w ramach projektu "Pożyteczne Ferie 2013" będą prowadzone w pierwszym tygodniu ferii, codziennie, od godz. 10.00 do 14.00 lub dłużej, w zależności od zaplanowanych zajęć. Nie zabraknie również pieszych wycieczek po okolicy. Szczegółowy plan działań będzie podany uczestnikom na pierwszym spotkaniu w dniu 14.01.2013 r.

POŻYTECZNE FERIE W ROZDZIELU - 2009 ROK >>>

[wstecz]