Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE STRAŻAKÓW - BEŁDNO - 12.01.2013

   Dziewięć lat temu została zapoczątkowana przez Księdza Kapelana Stanisława Szczygła nowa, strażacka tradycja - noworoczne spotkania opłatkowe. Odbywają się one co roku, za każdym razem w innej miejscowości. Pierwsze miało miejsce 25 stycznia 2004 roku w Żegocinie. Tegoroczne - dziewiąte z kolei - odbyło się 12 stycznia 2013 roku w Bełdnie, które już po raz drugi pełniło rolę gospodarza. Gościnni strażacy miejscowej jednostki w budynku Świetlicy Wiejskiej (dawnej szkoły) podjęli kolegów z pozostałych jednostek Gminy Żegocina, a także innych zaproszonych gości, w tym Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszkę.
   Obowiązki gospodarza pełnił Prezes Zarządu OSP w Bełdnie i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. Przybyłym do Bełdna strażakom zaprezentowała się najpierw dziecięca, tradycyjna grupa kolędnicza, przygotowana przez Panią Annę Rogala, która na zakończenie prezentacji złożyła strażakom życzenia wyśpiewując słowa "Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia wam życzymy, na ten Nowy Rok, na ten Nowy Rok".
   Następnie głos zabrał
szef żegocińskich strażaków - Pan Leopold Grabowski, który powitał i przedstawił przybyłych gości oraz wyraził  radość z kolejnego spotkania strażackiej braci. Dokonał krótkiego podsumowania minionego roku, uznając, że był to rok bardzo dobry, zwłaszcza jeśli chodzi o dalszą poprawę bazy oraz wyposażenie strażackich jednostek. Następnie przemawiali zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka (podziękował strażakom za udział w akcjach ratowniczych, których na terenie powiatu było ponad 1000  i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej, a wystąpienie zakończył złożeniem noworocznych życzeń), Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Sądu Honorowego ZWO ZOSP RP w Krakowie (w jego wystąpieniu było wiele podziękowań, zarówno za udział w akcjach, jak i pozostałe prace na rzecz rozwoju jednostek, w tym prowadzenie drużyn młodzieżowych, bardzo pozytywnie ocenił współpracę z Zarządem Głównym, Wojewódzkim, Powiatowym i Gminnym ZOSP RP, jak również Komendantami PSP, poczynając od Komendy Głównej, na Powiatowej kończąc. Przemówił także Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Pan Jan Marcinek. Podziękował za zaproszenie, w imieniu lokalnej społeczności podziękował strażakom za ofiarną służbę, złożył noworoczne życzenia.
    Tradycyjnym elementem spotkania było przekazanie zegara ściennego otrzymanego kiedyś od Zarządu Głównego ZOSP RP. Na ręce Naczelnika OSP Bełdno Józefa Grabiarza przekazał go Zastępca Naczelnika OSP Rozdziele - Robert Jedrzejek.
    Modlitewna część spotkania opłatkowego poprowadził  Ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Żegocina. Zanim odmówiono modlitwy i poświęcone zostały opłatki, ksiądz kapelan podziękował strażakom za czynione dobro, dobrą atmosferę oraz współpracę, a także udział w licznych uroczystościach religijnych, za zrozumienie i stworzenie strażackiej rodziny.
   Po modlitwach i poświęceniu opłatków nastąpiło ich rozdanie ponad 50 uczestnikom spotkania oraz składanie sobie wzajemnych, noworocznych życzeń. Następnie zjedzono przygotowany przez gościnnych druhów z Bełdna i ich żony posiłek. Po odśpiewaniu kolejnych kolęd, wpisaniu się do Kroniki OSP Bełdno, umówiono się jeszcze na kolejne spotkanie za rok, tym razem w już po raz drugi w Łąkcie Górnej.

Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r. Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.
Strażacki Opłatek - Bełdno - 12.01.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]