MARR PROPONUJE STAŻE I ZATRUDNIENIE - 15.01.2013

   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szuka firm i specjalistów do projektu. Od 3.500 do 5.000 złotych miesięcznie. Ostatnia szansa na płatny staż lub zatrudnienie - w lutym zakończy się rekrutacja firm, pracowników i jednostek naukowych do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu.

Zatrudnienie w firmach

   Tylko do 21 stycznia lub do 11 lutego zapraszamy pracowników jednostek naukowych i dużych przedsiębiorstw z całej Polski oraz mikro, małe i ¶rednie firmy z Małopolski do zgłoszenia udziału w projekcie. Finansujemy w 50% (do 5.000 złotych) 6-miesięczne zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.

Staże w jednostkach naukowych

   Z kolei do 24 stycznia pracownicy mikro, małych i ¶rednich firm mog± zgłosić się na staż w jednostkach naukowych. Staże rozpoczn± się już w marcu. Miesięcznie będzie można otrzymać do 3.500 złotych przez 3 miesi±ce.

    Szczegółowe informacje o rekrutacji znajduj± się na stronie www.marr.pl/wipkadry oraz pod nr tel. + 48 12 417 74 15.

   Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i uczelniami, a przedsiębiorstwami, podniesienie kompetencji pracowników M¦P oraz zwiększenie do¶wiadczenia biznesowego pracowników naukowych.
  
   ¬ródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).

Link

[wstecz]