W 10. rocznicę śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby.

W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. PRAŁATA ANTONIEGO PORĘBY

   Dziesiątą rocznicę śmierci wielce zasłużonego dla parafii i gminy Żegocina Księdza Prałata Antoniego Poręby parafianie uczcili nie tylko udziałem w zamówionych w Jego intencji mszach świętych, odprawianych w Żegocinie i Ptaszkowej, ale także tradycyjną już pielgrzymką do Jego grobu, a także licznym udziałem w okolicznościowej, wspomnieniowej wieczornicy.
Parafianie z Żegocinie zrobili już wiele, aby zasłużony dla życia religijnego i społecznego parafii Kapłan pozostał w pamięci na długi czas. Zamawiając msze święte w Jego intencji, corocznie wyjeżdżając do Ptaszkowej w celu nawiedzenia Jego grobu, fundując epitafium w żegocińskim kościele parafialnym oraz obelisk na przykościelnym placu w Rozdzielu, wydając książki poświęcone Jego życiu i działalności, spłacają dług wdzięczności dla Proboszcza, który przez prawie 20 lat służył im kapłańską posługą i pomocą w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych i gospodarczych, prowadził przez trudny okres przemian ustrojowych.
   Potwierdzili to także w 10. rocznicę Jego śmierci - licznym udziałem w nabożeństwach, wyjeździe do Ptaszkowej oraz udziałem w Wieczorze Pamięci, zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, Publiczną Szkołę Podstawową w Żegocinie oraz Szkołę Muzyczną I Stopnia w Żegocinie w auli Zespołu Szkół w Żegocinie, która to aula nosi właśnie Jego imię.

RELACJE

Przy grobie ks. A. Poręby w Ptaszkowej.

Wieczornica w szkolnej auli.

PTASZKOWA - 20.01.2013 >>> WIECZORNICA W ŻEGOCINIE - 23.01.2013 >>>
[wstecz]