Seminarium w sprawie wioski tematycznej w Żegocinie.

CZY ŻEGOCINA BĘDZIE WIOSKĄ TEMATYCZNĄ ?

   Lokalna Grupa Dzaiałania "Dolina Raby" złożyła wniosek o udział w projekcie dotyczącym tworzenia wiosek tematycznych na obszarach wiejskich. Projekt jest realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma na celu powiązanie pojedynczych miejscowości z jakimś konkretnym tematem i przez to działanie wypromowanie ich w kraju. Fundacja zapewnia profesjonalne doradztwo i kadrę, a LGD "Dolina Raby" ze swej strony musiała zaproponować tematy i wioski oraz aktywne osoby do działania. Tak się też stało. LGD "Dolina Raby" zaproponowała do konkursu 5 wiosek tj: Gdów - "Wioska ze Smakiem" (rekord Polski w ilości KGW + książka kucharska), Łapanów - "Wioska rowerowa" (tradycja organizacji turniejów BRD, rajdów samochodowych zainicjowana przez znanego kierowcę rajdowego Janusza Kuliga, klub sympatyków sportów motorowych oraz doskonałe tereny do jazdy na rowerze, przebiega szlak Żeleńskich i realizowana pętla gminna), Nowy Wiśnicz - "Wioska z kulturą" (zabytki, malarstwo, rękodzieło itp.), Leszczyna - "Wioska owocowa" - zagłębie produkcji owoców i warzyw , Żegocina - "Wioska zaklęta w drewnie" (liczne firmy drzewne, rękodzieło ludowe i artystyczne, zabawki). Fundacja wyeliminowała dwie wioski tj. Gdów i Nowy Wiśnicz argumentując, że to już praktycznie małe miasteczka i nie zaliczają się w ich rozumieniu do obszarów wiejskich. Stąd do dalszego etapu przeszłyby: Łapanów, Leszczyna i Żegocina.
  25 stycznia 2013 roku, po spotkaniach w Łapanowie i Leszczynie przyjechali do Żegociny specjaliści Fundacji, aby spotkać się z mieszkańcami i lokalnymi liderami w celu omówienia potencjału tych miejsc i dalszych możliwości działań.  Seminaria mają na celu pogłębione rozpoznanie potencjału środowiska i służyć będą ostatecznemu wyłonieniu środowisk, w którym realizowany będzie projekt. Spośród 15 kandydujących do realizacji projektu, po tych spotkaniach, wyłoniona zostanie grupa tylko 6 i to one przystąpią do realizacji dalszych etapów projektu.
   Na spotkanie w Żegocinie przybyła grupa około 20 mieszkańców gminy, w większości były to osoby bezrobotne, ale przyszli także lokalni liderzy z Wójtem Jerzym Błoniarzem na czele, a także działacze żegocińskich stowarzyszeń. Zebrani zostali zapoznani w ideą miejscowości tematycznych oraz podstawowymi założeniami projektu "Miejscowości Tematyczne w Małopolsce". Poznali szereg przykładów takich miejscowości tematycznych, głównie z obszaru województwa warmińsko - mazurskiego.
   Każdy z uczestników tego seminarium, rozpoczętego powitaniem przez Wójta i przedstawieniem się uczestników spotkania, mógł się wypowiedzieć, wykazać zainteresowanie projektem, wypowiedzieć o zasobach miejscowości, przekonać gości do tego, że Żegocina może i potrafi z powodzeniem włączyć się w realizację projektu. Czy tę szansę społeczność Żegociny wykorzystała podczas pierwszego seminarium, to się niebawem okaże. Póki co, trzeba czekać decyzję o zakwalifikowaniu, lub nie. Wierzmy, że się uda, bo Żegocinie potrzebny jest pomysł na ożywienie gospodarki wiejskiej, na integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą tej pięknie położonej w Beskidzie Wyspowym miejscowości. A to może przynieść mieszkańcom alternatywne dochody, tak jak dzieje się to już w wioskach, o których mówili w swoich prezentacjach specjaliści z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

Spotkanie seminaryjne w Żegocinie - 25.01.2013 r.

   Jak się dowiadujemy żadna z wiosek zgłoszonych przez LGD "Dolina Raby" do udziału w projekcie "Miejscowości Tematyczne w Małopolsce" (Leszczyna, Łapanów, Żegocina) nie zdołała zakwlifikować się do realizacji tego zadania, prowadzonego przez Fundację "Biuro Inicjatyw Społecznych". Połowa zakwalifikowanych do realizacji projektów pochodzi z terenu Działania Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" (Dulowa, Bolęcin i Zagórze).

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM >>>

WIOSKI TEMATYCZNE W POLSCE >>>
O WIOSKACH TEMATYCZNYCH NA OPOLSZCZYŹNIE - WIDEO >>> MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNE WARMII I MAZUR >>>

[wstecz]