X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.
X. GMINNY PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH - ŻEGOCINA - 30.01.2013

    W dniu 30.01.2013 r. w sali CKSiT odbył się jubileuszowy X Gminny Przegląd Grup Kolędniczych zorganizowany przez CKSiT w Żegocinie oraz Świetlicę w Rozdzielu. W przeglądzie wzięły udział 4 grupy kolędnicze, które oceniała komisja w składzie: Bernadetta Błoniarz - przewodnicząca komisji - etnograf z Miejskiego Domu Kultury w Nowym Wiśniczu, Mieczysław Kędra - dyrektor CKSiT w Żegocinie, Małgorzata Bury - kierownik GBP w Żegocinie.
    Wszystkich przybyłych uczestników, opiekunów, dyrektorów i zaproszonych gości przywitał dyrektor CKSiT - Mieczysław Kędra.  Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina, który podziękował nauczycielom za pielęgnowanie pięknej tradycji kolędowania, natomiast uczestnikom za udział w prezentacjach.
    Jako pierwsza wystąpiła ośmioosobowa Grupa Kolędnicza ,,Z Gwiazdą" z Przedszkola Publicznego w Żegocinie, występująca pod opieką pani Joanny Kukla. Potem kolejno prezentowały się: Grupa Kolędnicza ,,Kolęda z szopką" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie (14 dzieci) - opiekunką była pani Anna Rogala; Grupa Kolędnicza ,,Z Gwiazdą" z Zespołu Szkół w Rozdzielu (8 dzieci) - opiekunką była pani Anna Zelek, a na końcu zaprezentowała się Grupa Kolędnicza "Herody" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku (10 dzieci) pod opieką pani Beaty Zapart.
    Po obradach komisji, przewodnicząca zapoznała wszystkich zgromadzonych z zwyczajami, tradycjami oraz ubiorem obowiązującym w dawnych czasach na naszym terenie. Pochwaliła uczestników za występy i zachowanie tradycji kolędniczych. W szczególności wyróżniła Grupę Kolędniczą ,,Z Gwiazdą" z Zespołu Szkół w Rozdzielu, za ich piękną gwarę oraz stroje. To właśnie ta grupa zajęła I miejsce w konkursie i tym samym została zaproszona przez dyrektora CKSiT Mieczysława Kędra do udziału w "Ostatkach Kolędowych" w dniu 2 lutego 2013 r. Pozostałe grupy zostały wyróżnione, natomiast wszystkie grupy otrzymały nagrody.

X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.
X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. 10przeglad05.jpg (20225 bytes)
X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.
X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.
X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.
X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r. X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.

X. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - Żegocina - 30.01.2013 r.

[wstecz] [przeglady]