XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

XII. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - 25.02.2013

    Tegoroczny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej, który odbył się 25 lutego 2013 roku, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie, został poświęcony twórczości poetyckiej Pani Anny Łękawy, której pierwsza rocznica śmierci przypada właśnie na luty 2013 roku. Dodatkową formą pamięci o zmarłej artystce była recytacja dwóch wierszy napisanych przez poetki: Marię Juszczyk i Teresę Mrugacz i mówionych podczas pogrzebu, a także  wizyta na żegocińskim cmentarzu, gdzie (po zakończeniu Przeglądu) delegacja organizatorów i recytatorów oraz członkowie rodziny Poetki zapalili znicze i odmówili modlitwę.
    Przegląd rozpoczęła Pani Anna Rogala, która powitała uczestników, ich opiekunów i gości, wśród których byli także członkowie rodziny Jubilatki - córka Halina Chmielewska i synowa Krystyna Łękawa. Obecna była także inna żegocińska poetka - Pani Maria Juszczyk oraz Anna Gawłowicz - wnuczka poetki ludowej Albiny Sroka. Samorząd gminny reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olszewski, a Urząd Gminy - Sekretarz Zbigniew Nożkiewicz. Przedstawiona została także komisja konkursowa, która pracowała w składzie: Anna Cudejko, Anna Maurer, Bernadetta Macheta (przewodnicząca) i Beata Piskór. Minutą ciszy uczczono pamięć Zmarłej Poetki.
    Kilka zdań powitania i życzeń powodzenia w konkursie powiedział Sekretarz Gminy Pan Zbigniew Nożkiewicz. Chwilę potem prowadzenie konkursowej części Przeglądu przejęli uczniowie: Jolanta Pączek i Kacper Bulanda, którzy zapowiadali występ każdego uczestnika słownej rywalizacji, informując o jego imieniu i nazwisku, reprezentowanej szkole oraz tytule i autorce wybranego wiersza.
     35 młodych recytatorów z klas zerowych, trzecich i szóstych szkół podstawowych z terenu gminy mówiło wyłącznie (z jednym wyjątkiem) wiersze łąkieckiej poetki. Jako pierwszy zaprezentował się sześciolatek z PP w Łąkcie Górnej - Wojciech Guzik, który powiedział wiersz Anny Łękawy pt. Myśl". Większość najmłodszych uczestników Przeglądu bardzo starannie przygotowała się do konkursu, bo nie tylko pięknie mówiła wiersze, ale także wykorzystywała specjalne kostiumy i rekwizyty. Publiczność doceniała to, nagradzając wykonawców brawami.
    Po przedszkolakach występowali uczniowie z klas trzecich, a po nich szóstoklasiści. Komisja uważnie słuchała każdej prezentacji, notowała spostrzeżenia, co ułatwiło potem podjęcie decyzji.
   Po ostatniej recytacji (Gabriela Zamora z Rodziela) i krótkiej naradzie jury zdecydowało, że laureatami tegorocznego konkursu będą: Weronika Wolak - uczennica klasy trzeciej z Zespołu Szkół w Rozdzielu (podopieczna Anny Brydniak), Oliwia Matlęga - uczennica klasy trzeciej PSP w Bytomsku (uczennica Lucyny Nowak), NataliaGawłowicz - uczennica klasy trzeciej PSP w Żegocinie (Anna Rogala), Kinga Gądek - uczennica klasy szóstej PSP w Żegocinie (Bożena Banaś) i Natalia Orzeł - uczennica klasy szóstej Zespołu Szkół w Rozdzielu (Małgorzata Dudek).
   Każdy z uczestników konkursu został obdarowany dyplomem i nagrodą książkową oraz poczęstowany soczkami, ufundowanymi przez organizatorów Przeglądu. Podziękowania w formie dyplomu otrzymali także nauczyciele - opiekunowie uczestników Przeglądu oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół. Bukietami kwiatów podziękowano także członkom Komisji oraz obu organizatorkom tej pięknej, pożytecznej, posiadającej wielkie walory wychowawcze imprezy.
   Za zaproszenie, dostarczone wzruszenia i zorganizowanie Przeglądu podziękowały Panie: Halina Chmielewska i Anna Gawłowicz. Zachęceniem do czytania rodzimej poezji Pani Anna Rogala, zakończyła XII Przegląd. Kolejny za rok.

XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. XII PrzeglądTwórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Laureatki. Uczestnicy.
Przy grobie Ś.P. Anny Łękawy. Przy grobie Ś.P. Anny Łękawy.

UCZESTNICY KONKURSU >>>

RELACJA WIDEO  >>> WKRÓTCE

[wstecz]