WYSOKIE WSKAŹNIKI EWD ŻEGOCIŃSKIEGO LICEUM

    Edukacyjna wartość dodana (EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom szkoły. Opracowują ją specjaliści z ośrodków akademickich i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Wyniki EWD są prezentowane w kształcie elips.
    Położenie elipsy w danej ćwiartce układu współrzędnych daje następujące informacje o szkole:

Wskaźniki EWD.

   Zobaczmy wskaźniki EWD dla języka polskiego, matematyki, przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno - przyrodniczych w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie. Z wykresów wyraźnie widać, że liceum to jest szkołą wspierającą i szkołą sukcesu ! Daje absolwentom zielone światło do wyboru drogi dalszego kształcenia. Podczas ubiegłorocznej ewaluacji za efekty kształcenia Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie otrzymało najwyższą ocenę: A! Według ewaluatorów, może się nią poszczycić tylko kilka procent szkół w Polsce.

EWD - pozycja szkoły w przedmiotach humanistycznych. EWD - pozycja szkoły w języku polskim.

EWD - pozycja szkoły w przedmiotach humanistycznych.

EWD - pozycja szkoły w języku polskim.

EWD - pozycja szkoły w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych. EWD - pozycja szkoły w matematyce.

EWD - pozycja szkoły w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

EWD - pozycja szkoły w matematyce.

    Warto tutaj przypomnieć, że EWD oblicza się porównując wynik egzaminu maturalnego absolwenta z wynikiem jego egzaminu gimnazjalnego sprzed trzech lat, toteż wskaźnik EWD wskazuje na przyrost wiedzy uczniowskiej, który nastąpił w ciągu trzech lat kształcenia w liceum.
    Odczytywanie EWD pozwala formułować odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na to, czy szkoła potrafi dobrze przygotować do matury wyłącznie ucznia zdolnego czy także słabszego (wysoki przyrost wiedzy).
    Z wykresów można odczytać wiele innych informacji: W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. W środku układu są elipsy odpowiadające wynikom 50% (mniejsza) i 90% (większa) szkół w Polsce. Wartość dodatnia EWD (powyżej poziomej osi) wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna (poniżej poziomej osi) na niższą niż przeciętna efektywność.
    Widać wyraźnie, że przyrost wiedzy uczniowskiej z matematyki i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych umieszcza naszą szkołę w ok. 4% elicie szkół w Polsce!
    Wszystkie wykresy pochodzą ze strony http://matura.ewd.edu.pl/?pstr=0. Można tam za pomocą wyszukiwarki sprawdzić wartość wskaźnika EWD wszystkich szkół w Polsce. Można również dokonywać analiz porównawczych różnych szkół, do czego gorąco zachęcamy wszystkich, a szczególnie tegorocznych absolwentów gimnazjum.

Materiał nadesłany.

[wstecz]