Uczestnicy Konkursu Historycznego.

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY - 21.02.2013

   Jednym z pierwszych przedsięwzięć związanych z przypadającym w tym roku jubileuszem 720-lecia Parafii Żegocina był dwuetapowy Gminny Konkurs Historyczny pt. "Żegocińskie Parafie", zorganizowany przez nauczycielkę PSP w Żegocinie Katarzynę Janiczek, przy współpracy z nauczycielkami historii z pozostałych szkół podstawowych z terenu gminy. Dodatkową okazją do przeprowadzenia tego konkursu była10. rocznica śmierci ks. prałata Antoniego Poręby.
    W pierwszym etapie uczniowie z klas IV - VI szkół podstawowych w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie brali udział w szkolnych eliminacjach tego konkursu. Wyłonieni w ten sposób uczniowie z najlepszą wiedzą reprezentowali swoje szkoły w finale gminnym, rozegranym 21 lutego 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie.
   Jedenastu uczniów - finalistów powitała Pani Anna Rogala. Przedstawiła także komisję konkursową, którą tworzyły panie - opiekunki uczniów: Bronisława Dziedzic-Fasuga (Bytomsko) Halina Pączek (Łąkta Górna), Katarzyna Janiczek (Żegocina). Autorką testu uzupełnienia była Katarzyna Janiczek, która zmieściła w nim aż 61 pytań, w tym niektóre wielokrotnego uzupełnienia. Zadanie dla uczniów było więc trudne, ale jak się potem okazało wiedza uczniów była zaskakująco dobra i laureaci wypełnili test bardzo dobrze.
   W czasie sprawdzania testów przezkomisje uczniowie zostali zaproszeni na prezentację multimedialną, w której Tadeusz Olszewski przedstawił uczniom sylwetkę Księdza Prałata Antoniego Poręby oraz wygłosił krótką pogadankę na tematy związane z historią Parafii w Żegocinie oraz pamięcią o osobach zasłużonych dla rozwoju lokalnej społeczności.
   Potem przyszła pora na ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych (otrzymali wszyscy), ufundowanych przez PSP w Żegocinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Była wśród nich najnowsza żegocińska publikacja, napisana przez Franciszka Koszyka książka "Biografia Księdza Prałata Antoniego Poręby".
   O kolejnych przedsięwzięciach związanych z jubileuszem Żegociny, napiszemy wkrótce.

Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"
Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"
Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"
Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"
Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"
Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie"

Finał Gminnego Konkursu Historycznego "Żegocińskie Parafie" - 21.02.2013 r.

Laureaci konkursu:
I miejsce - Mateusz Matlęga - Bytomsko, II - Justyna Janiczek - Żegocina, III - Aleksandra Adamczyk - Żegocina, IV - Natalia Orzeł - Rozdziele.

[wstecz]