Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.

ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO MOSTU W BYTOMSKU - 05.02.2013

  15 maja 2012 roku Starostwo Powiatowe w Bochni poinformowało o otrzymaniu promesy na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w Bytomsku, w ciągu drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana - Żegocina. Pełna nazwa realizowanego zadania to "Rozbiórka istniejącego mostu i budowę nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z budową chodnika dla pieszych i przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana - Żegocina w miejscowości Bytomsko". W czerwcu 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace zakończone zostały w końcu listopada 2012 roku, a już w połowie grudnia po nowym moście mogły przejechać pierwsze pojazdy. Na uroczyste otwarcie most czekał do dnia 5 lutego 2013 roku.
Na uroczystość Starostwo Powiatowe w Bochni zaprosiło wielu gości. Przybyli m.in. Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, radni powiatowi (w tym Mieczysław Trojan i Piotr Krawczyk z Gminy Żegocina), radni Gminy Żegocina (w tym Przewodniczący Rady Jan Marcinek), Powiatowi Komendanci Policji (Marek Rudnik) i Straży Pożarnej (Krzysztof Kokoszka). Współgospodarzami uroczystości byli: Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Po krótkim powitaniu uczestników uroczystości Starosta Jacek Pająk poprosił księdza Janusza Krasa - wikariusza z Żegociny o dokonanie pobłogosławienie nowego obiektu. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i modlitwie ksiądz katecheta w asyście sołtysa Bytomska Ignacego Rożnowskiego, pełniącego rolę ministranta, dokonał pokropienia obiektu wodą święconą.
   Potem krótko przemawiał Wicewojewoda Andrzej Harężlak, który wyraził radość ze zbudowania tego mostu. - Cieszymy się z tego, że potrafimy zaspokajać te potrzeby, które władza powinna spełniać wobec ludzi - powiedział do zgromadzonych, podkreślając także, że dzięki wspólnemu montażowi finansowemu państwa, powiatu i gminy udało się szybko zbudować most, który będzie służył ludziom przez wiele lat. - Wspólne działania doprowadza do tego, że życie nasze staje się łatwiejsze i piękniejsze, a przecież o to chodzi. Życzmy sobie nawzajem, żebyśmy częściej mogli uczestniczyć w uroczystościach, które p Z kolei Starosta Jacek Pająk dziękował samorządowi Gminy Żegocina za współpracę i 25% wkład finansowy w to przedsięwzięcie. Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Marcinkowi wręczył dyplomy z podziękowaniami. Wójt Jerzy Błoniarz również złożył podziękowania, które przekazał wielu osobom i instytucjom. Wyraził również słowa uznania dla wykonawcy tej inwestycji: Zakładu Budowy Mostów w Klęczanach. W imieniu mieszkańców Bytomska słowa podziękowań wyraziła radna - Lucyna Nowak.
   Po tych przemówieniach przystąpiono do przecięcia wstęgi rozciągniętej w poprzek mostu. W tym symbolicznym akcie uczestniczyli: Andrzej Harężlak, Jacek Pająk, Tomasz Całka, Jerzy Błoniarz, Jan Marcinek, ks. Janusz Kras, Mieczysław Trojan i Piotr Krawczyk.
   Koszt budowy mostu wraz z pracami dodatkowymi (Przebudowa dojazdów, chodnik dla pieszych) wyniósł prawie 1,5 miliona złotych. 50 procent tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z tzw. rezerwy subwencji ogólnej. Po 25 % pozostałych kosztów poniosło Starostwo i Gmina Żegocina. Powstał nowoczesny most, który wraz z umocnieniami w korycie potoku Podkosówka wykonanymi wcześniej stanowić powinien solidny element tej przeprawy. Marzenie mieszkańców Bytomska o solidnym moście zostało więc spełnione.

Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.
Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r. Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.

Otwarcie mostu w Bytomsku -05.02.2013 r.

BUDOWA MOSTU - PIERWSZY TEKST >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]