Prace uczniów klas I - III.

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU PLASTYCZNEGO O CZADZIE - 25.02.2013

   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zorganizował XV już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, popularyzującego zasady bezpiecznego zachowania i właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
    Tegoroczny konkurs przebiega pod hasłem: "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" ma promować wiedzę na temat niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ulatniający się czad i możliwości zapobiegania temu zagrożeniu w postaci instalacji czujek tlenku węgla.
    Konkurs ten spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Żegocina. Do eliminacji gminnych zgłoszono aż 136 prac. Powołana przez Wójta Gminy Komisja Konkursowa dokonała w dniu 25 lutego 2013 r. oglądu wszystkich prac i zadecydowała, które z nich będą reprezentować Gminę Żegocina na powiatowym etapie eliminacji tego ogólnopolskiego konkursu.
   Fundatorem nagród rzeczowych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z grup wiekowych jest Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Wraz z dyplomami zostaną one przekazane do poszczególnych szkół w ciągu kilku najbliższych dni.
   Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom - uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielom za pomoc przy jego organizacji.

   Prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane także na pokonkursowej wystawie przygotowanej dla uczestników Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", który odbędzie się w Zespole Szkół w Żegocinie w dniu 27 lutego 2013 r.

  Protokół z pracy Komisji Konkursu "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" w dniu 25.02.2013 r.

    Dnia 15 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Żegocina powołał Komitet Organizacyjny konkursu "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" na szczeblu gminnym w osobach:
1.    Katarzyna Kogutowicz - przewodnicząca,
2.    Zbigniew Nożkiewicz - sekretarz,
3.    Małgorzata Bury,
4.    Tadeusz Olszewski,
5.    Stańdo Janusz.

   Komisja w powyższym składzie w dniu 25.02.2013 r. dokonała przeglądu nadesłanych prac i ustaliła co następuje:
Do konkursu zgłoszono 136 prac, w tym:
§    I grupa - klasy I-III- szkoła podstawowa - 54 prace;
§    II grupa - klasy IV-VI - szkoła podstawowa - 63 prace;
§    III grupa - gimnazjum - 19 prac.
Prace zostały złożone przez uczniów z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz Zespołu Szkół w Rozdzielu.

    Zgodnie z regulaminem zadaniem komisji była ocena prac pod względem zgodności z tematyką konkursu i pod względem plastycznym.
    Komisja zakwalifikowała do eliminacji powiatowych prace następujących uczniów:

a) w grupie pierwszej - klasy I - III:

1.    Gogoc Dawid - Zespół Szkół w Rozdzielu
2.    Ruman Szymon - PSP Bytomsko
3.    Krawczyk Jonasz - PSP Żegocina
4.    Dziedzic Anna - PSP Żegocina
5.    Barbara Wilk - PSP Żegocina

b) w grupie drugiej - klasy IV - VI

1. Trojan Dominika - PSP Bytomsko
2. Zapart Aleksandra - PSP Żegocina
3. Łękawa Agnieszka - PSP Żegocina
4. Jędrzejek Jolanta - PSP Bytomsko
5. Kinga Zapiór - PSP Bytomsko

c) w grupie trzeciej - gimnazjum:

1. Dudek Izabela - ZS Łąkta Górna
2. Dziedzic Justyna - ZS Łąkta Górna
3. Madej Katarzyna, Karolina Waligóra - ZS Żegocina
4. Mech Katarzyna - ZS Łąkta Górna

      Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Gminne eliminacje konkursu plastycznego. Gminne eliminacje konkursu plastycznego.
Gminne eliminacje konkursu plastycznego. Gminne eliminacje konkursu plastycznego.

Praca Komisji Konkursowej w dniu 25 lutego 2013 roku.

WYRÓŻNIONE PRACE

Praca Izabeli Dudek.

Praca Justyny Dziedzic.

Praca Izabeli Dudek.

Praca Justyny Dziedzic.

Praca Katarzyny Madej. Praca Katarzyny Mech.

Praca Katarzyny Madej.

Praca Katarzyny Mech.

Praca Dominiki Trojan. Praca Aleksandry Zapart.

Praca Dominiki Trojan.

Praca Aleksandry Zapart.

Praca Agnieszki Łękawa. Praca Joanty Jędrzejek.

Praca Agnieszki Łękawa.

Praca Joanty Jędrzejek.

Praca Kingi Zapiór. Praca Dawida Gogoca.

Praca Kingi Zapiór.

Praca Dawida Gogoca.

Praca Szymona Rumana. Praca Jonasza Krawczyka.

Praca Szymona Rumana.

Praca Jonasza Krawczyka.

Praca Anny Dziedzic. Praca Barbary Wilk.

Praca Anny Dziedzic.

Praca Barbary Wilk.

Bochnia - spotkanie z laureatami.

ELIMINACJE POWIATOWE - 25.03.2013

    15 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji do spraw rozstrzygnięcia powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu", organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
     Ze szkół podstawowych, gimnazjów, warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu bocheńskiego wpłynęło łącznie 175 prac. Powołana przez Zarząd Powiatu komisja w składzie: Tomasz Całka, Wicestarosta Bocheński - przewodniczący Komisji, Barbara Szota-Rekieć, Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu - członek Komisji, kpt. Witold Sajak, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni - członek Komisji, dokonała oceny nadesłanych prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu. Po dokonaniu przeglądu jury zakwalifikowało następujące prace do eliminacji wojewódzkich:
Grupa I: 1. Julia Pacek - SP Grabie, 2. Natalia Nadratowska - SP Łazy, 3. Eryk Suchański - SP Chronów;wyróżnienia: Anna Dziedzic - SP Żegocina, Bartosz Kłuś - ZS-P Dziewin.
Grupa II: 1. Michalina Złomańczuk - PSP Nr 5 Bochnia, 2. Dominik Smoleń - PSP Rzezawa, 3. Beata Rudnik - PSP Borek;wyróżnienia: Dawid Gogoc - ZS-SP Rozdziele, Julia Szostak ZSG - SP Łapczyca, Dagmara Kopacz - ZS Nowy Wiśnicz, Olga Majewska - PSP Nr 1 Bochnia.
Grupa III: 1. Angelika Gos - ZS Nowy Wiśnicz, 2. Izabela Dudek - ZS Łąkta Górna, 3. Julia Porębska - Gimnazjum Rzezawa; wyróżnienia: Angelika Dymura - ZS Nowy Wiśnicz, Anna Styczeń - ZS-P - Gimnazjum Drwinia.
Grupa IV: 1. Zbigniew Musiał - WTZ Proszówki, 2. Krystyna Burdel - Środowiskowy Dom Samopomocy Muchówka, 3. Roksana Buriańska - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Bochnia.
   Ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu miałamiejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni w dniu
25 marca 2013 r. Nasza laureatka - Izabela Dudek z ZS w Łąkcie   Górnej - uczestniczyła w uroczystości wraz z nauczycielką plastyki - p. Teresą Białką. Dyplomy i upominki wręczał wicestarosta bocheński - pan Tomasz Całka. Ciesząc się z nagrody, należy życzyć łąkieckiej gimnazjalistce powodzenia w etapie wojewódzkim.

Dyplom i nagrody dla Izabeli Dudek.

Spotkanie z laureatami powiatowego etapu konkursu - Bochnia 25.03.2013 r.

Spotkanie z laureatami powiatowego etapu konkursu - Bochnia 25.03.2013 r.

[wstecz]