Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2013

    W dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 r. obchodzony będzie po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest udzielnie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień, jako ofiarom przestępstw.
    Sąd Rejonowy w Bochni we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Bochni, Komendą Powiatową w Bochni, Starostem Powiatowym w Bochni i Urzędem Miejskim w Bochni organizuje dyżury specjalistów w okresie od 25.02.2013 do 01.03.2013 r. w Budynku Sądu Rejonowego w Bochni przy ul. Kościuszki 4 pokój 38. Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie dyżurów. Istnieje możliwość wcześniejszego telefonicznego lub osobistego ustalenia terminu i problematyki wizyty ( Kontakt : Pani Bożena Widełka - telefon: 14 615 21 39).

Harmonogram dyżurów w ramach " Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw " w okresie od 25 lutego do 1 marca 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Bochni ul. Kościuszki 4 pokój nr 38 ( I piętro ).

Poniedziałek - 25 lutego 2013 r. - Joanna Gorczyca - kurator zawodowy rodzinny, Mirosław Stachura - kurator zawodowy rodzinny, Katarzyna Sendorek - asystent sędziego, Lidia Piekarz - starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wtorek - 26 lutego 2013 r. - Mirosław Stachura - kurator zawodowy rodzinny , Bożena Widełka - kurator zawodowy rodzinny, Magdalena Klementowska - Prokurator Rejonowy, Małgorzata Moskalik - pracownik socjalny MOPS w Bochni
- Andrzej Cisło-  pracownik socjalny MOPS w Bochni.
Środa - 27. 02. 2013 r. - Agnieszka Siwadło - kurator zawodowy rodzinny, Kinga Piechnik - Trojan - kurator zawodowy dla dorosłych, Paulina Dyląg - asystent sędziego, Regina Zając - Prokurator Rejonowy, Robert Kicka - asp. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Bochni.
Czwartek - 28. 02. 2013 r. - Waldemar Piekarz - kurator zawodowy dla dorosłych, Joanna Gorczyca - kurator zawodowy rodzinny.
Piątek - 01. 03. 2013 r. - Agnieszka Siwadło - kurator zawodowy rodzinny, Bożena Widełka - kurator zawodowy rodzinny, Magdalena Król - Kierownik Poradni Terapii Uzależnień, Adam Pawulski - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym informują, iż w ciągu Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc i poradę specjalistów w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, pok. 21 (II piętro).
Dyżury pełnić będą:
1. poniedziałek (25.02.2013) - w godz. 10.00 -11.00 - radca prawny
2. wtorek ( 26.02.2013) - w godz. 14.30 -15.30 - policjant
3. środa (27.02.2012) - 10.00 - 11.00 - specjalista pracy socjalnej, 15.30 - 16.30 - psycholog,
4. czwartek (28.02.2013 ): 10.00 - 11.00 - policjant
5. piątek (01.03.2013): 10.00 - 11.00 - specjalista pracy socjalnej
   
   Poza tym terminem ofiary przestępstw mogą szukać pomocy w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - ul. Komorowskiego 12, 30 - 106 Kraków, tel. 0 12 421 32 41 (e-mail: krafos@op.pl).   Zobacz także >>>.

[wstecz]