PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ŻEGOCINA - LUTY 2013

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

  Wójt Gminy Żegocina informuje, że Gmina przystępuje do projektów pod nazwą ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" dla rodzin uprawnionych do zasiłków rodzinnych, dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci i młodzieży uprawnionych do stypendiów socjalnych, dla dzieci i młodzieży o bardzo dobrych wynikach w nauce z rodzin o niskich dochodach na osobę w rodzinie.
   Pomoc z programu polegać będzie na nieodpłatnym otrzymaniu sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu przy częściowej opłacie.
   Szczegółowe informacje udzielane będą w Urzędzie Gminy pokój nr 13 do 1 marca 2013 r.

[wstecz]