zamvinex00.jpg (37562 bytes)

NOWE W "ZAMVINEXIE" - 01.02.2013

    Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" w Łąkcie Górnej należy do większych zakładów pracy w Gminie Żegocinia. Działa na rynku już ponad 30 lat, gdyż powstała w 1981 r. Od ponad 20 lat produkcji zajmuje się produkcją mrożonych owoców i warzyw.
    Od wielu też lat kierownictwo zakładu organizuje kolędowe spotkania załogi, na które zapraszani są goście, w tym proboszcz miejscowej parafii - Ks. Stanisław Szczygieł, szefowie Rady Nadzorczej - Przewodniczący - Edward Klejdysz i wiceprzewodniczący - Augustyn Dudek. Tegoroczne spotkanie kolędowe w dniu 1 lutego miało jednak nieco inny przebieg, niż w latach poprzednich. Połączone bowiem zostało z pobłogosławieniem nowych maszyn i urządzeń zakupionych i zainstalowanych w halach produkcyjnych zakładu.
   Przybyłego do jednej z hal produkcyjnych Księdza Proboszcza, członków kierownictwa i załogi zakłądu oraz Rady Nadzorczej przywitał Prezes Zarządu Pan Mieczysław Trojan. W swoim przemówieniu poinformował o znaczących zmianach w funkcjonowaniu zakładu. Oto pełna treść Jego przemówienia:
    - Już po raz kolejny spotykamy się w okresie Nowego Roku aby wspólnie modlić się i kolędować w naszym zakładzie pracy. Rok 2012 dla naszej Spółdzielni był szczególny, ponieważ nastąpiły w nim poważne zmiany kadrowe. Na połączonym stanowisku
Wiceprezesa Zarządu i zarazem Głównej Księgowej od i maja 2008 pracowała pani Zofia Sajdak, która z przyczyn rodzinnych
zrezygnowała z pracy w 2012 roku, a obecnie na tych stanowiskach pracują Główna Księgowa - Pani mgr Pławecka Jolanta oraz Wiceprezes ds. handlowo - produkcyjnych - Pan mgr inż. Parowski Jan. Drugim ważnym wydarzeniem był zakup maszyn i urządzeń w ramach Programu PROW dofinansowany z Unii Europejskiej. Pierwszy etap został zrealizowany w 2009 roku i wówczas zakupiono: wialnię do owoców (44.280,00 zł), podajnik inspekcyjny (61.500,00 zł), wygubiacz wody (52.890,00 zł), podajnik szczebelkowy (67.650,00 zł), kalibrownik kaskadowy (87.945,00), wózek widłowy (47.663,37 zł), samochód chłodnia (225.486,06 zł). Wartość zakupionych urządzeń wyniosła - 687.414,43 zł. Wartość uzyskanych na ten cel dotacji wyniosła - 223.549,20 zł. W drugim etapie programu PROW (w 2012 roku) zakupiono piętnaście maszyn i urządzeń tj. między innymi: sortownik laserowy (890.906,50 zł), sprężarka śrubowa (103.242,51 zł), odszypułczarko - polerka (78.720,00 zł), podnośnik szczebelkowy (45.510.00 zł), wialnia do owoców (63.960,00 zł), podnośnik ślimakowy (38.991,007 zł),transporter inspekcyjny (38.130,00 zł), pakowaczko - naważarka (89.790,00 zł), wykrywacz metali z wagą kontr. (95.325,00 zł), myjka wodno - powietrzna (51.660,00 zł), podnośnik szczebelkowy (39.360.00 zł), waga samochodowa - elektroniczna (73.861,50 zł), samochód chłodnia (163.134,29 zł), wózek widłowy (110.188,97 zł), blanszownik (346.860,00 zł). Łączna wartość powyższych urządzeń w drugim etapie wyniosła brutto 2.229.639,77 zł. Wartość należnych dotacji II etapu wynosi - 791.722,80 zł. Łączna wartość I i II etapu wyniosła brutto - 2.917.054,20 zł. Wartość łącznej dotacji, które Spółdzielnia już otrzymała i jeszcze ma otrzymać to kwota - 1.015.272,00 zł. Nie była to łatwa inwestycja zwłaszcza w drugim etapie ponieważ rok 2012 był dla naszej Spółdzielni bardzo trudny. Zakupiony towar do zakładu był dużo droższy w porównaniu z latami poprzednimi i jakościowo gorszy. Ponadto inne koszty działalności Spółdzielni i podatki były dużo wyższe i niewspółmierne do przerobionego surowca i osiągniętych wyników ekonomicznych. Mimo tego Rada Nadzorcza i Zarząd podjęli decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ termin realizacji upływa z dniem 31 marca 2013 r. Gdyby w tym okresie nie przystąpiono do realizacji II etapu, wówczas musielibyśmy zwrócić kwotę dotacji otrzymamy w pierwszym etapie w wysokości 223.549,20 zł. Zaznaczyć również należy, że brak sortownika eliminuje w pewnym sensie eksport sprzedawanych mrożonek, ponieważ odbiorcy zagraniczni wymagają towaru sortowanego na laserowym sorterze. Z kolei rezygnacja z eksportu wykluczyłaby naszą Spółdzielnię z działalności ponieważ około 50% mrożonek eksportujemy do różnych krajów świata. Przy okazji proszę całą załogę o nadzór i poszanowanie zakupionych nowych bardzo drogich maszyn, urządzeń i środków transportu, zwłaszcza sortera, ponieważ zamontowana w nim elektronika to najnowsze światowe osiągnięcia. Nadmieniani również, że Zarząd Spółdzielni od 2003 roku zrealizował łącznie trzy programy SAPARD oraz dwa etapy programu PROW na łączną wartość brutto 7.141.986,00 zł. Łączna wartość dotacji UE wyniosła 2.905.337,00 zł. Bez tych środków i bez tych inwestycji zakład nie mógłby normalnie funkcjonować i dalej prowadzić swojej działalności. Reasumując muszę przyznać że jesteśmy zadowoleni z realizacji tej inwestycji i z optymizmem czekamy na efekty pracy zakupionych urządzeń i maszyn oraz na spływ należnych dotacji. Kolędując dzisiaj dziękujmy Panu Bogu za otrzymane łaski i prośmy Go o dalsze łaski i błogosławieństwo dla naszego Zakładu oraz dla Producentów, Członków i Pracowników naszej Spółdzielni w 2013 roku
- powiedział Prezes Mieczysław Trojan kończąc swoje wystąpienie prośbą o rozpoczęcie kolędy, jak również o poświęcenie zakupionych nowych maszyn i urządzeń.
  Ksiądz proboszcz zaintonował więc kolędę, po odśpiewaniu której przystąpił do odczytania fragmentu Ewangelii i odmawiania modlitw, na następnie, prowadzony przez Prezesa Trojana i inż. Jana Parowskiego i kierownika zakładu - Ryszard Mech, udał się do kolejnych hal i urządzeń, które pokropił wodą święconą.
   Niedługo po zakończeniu kolędowego spotkania, załoga w nim uczestnicząca przeszła do jednej z nowych maszyn i rozpoczęła pracę przy sortowaniu owoców aronii. Zakład powrócił do normalnego funkcjonowania.
   Uroczystość w "Zamvinexie" była okazją do porozmawiania o funkcjonowaniu Spółdzielni Ogrodniczej "Zamvinex". Wywiad z Prezesem Zarządu SO "Zamvinex" Mieczysławem Trojanem przedstawimy wkrótce.

KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie". KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie".
KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie". KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie".
KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie". KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie".
KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie". KOlędowe spotkanie w "Zamvinexie".

Kolędowe spotkanie w "Zamvinexie" - 01.02.2013 r.

Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu". Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu".
Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu". Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu".
Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu". Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu".

Nowe maszyny i urządzenia w halach "Zaminexu".

 Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.  Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.
 Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.  Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.
 Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.  Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.
 Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.  Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.

Praca z użyciem sortownika laserowego Firmy Best Helius.

SERWIS INTERNETOWY SO "ZAMVINEX" >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]