Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej.

 Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej.

Zaproszenie na wystawę.

  Ze ¦więtami Wielkanocnymi wi±że się mnóstwo tradycji, które w wielu regionach Polski kultywowane s± do dnia dzisiejszego. 
   Jedn± z nich jest malowanie pisanek. Jest to obrzęd znany już w czasach starożytnych. Ciekawostk± może być fakt, iż najstarsza pisanka na ¶wiecie pochodzi z dawnych ziem Persji i liczy sobie ponad 4000 lat.
   Pierwsze pisanki wykonywane były w Polsce poprzez malowanie na jajku gor±cym woskiem, a następnie zanurzane w barwniku. Bardzo popularn± metod± było również drapanie w skorupkach przy użyciu rozmaitych narzędzi takich jak igły, koziki, szpilki czy szydełka. Pisanka taka nosiła nazwę drapanki. Gotowanie jajek w wodzie z dodatkiem ochry lub cebuli nadawało im natomiast br±zowe lub czerwone odcienie.
    Mimo, iż dawne techniki zdobienia jajek stosowane s± nadal w wielu polskich domach, wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiły się także bardziej nowoczesne metody. Niew±tpliwie zaliczyć można do nich jajka zdobione gotowymi naklejkami, atłasowe wydmuszki czy bardzo modne w ostatnich latach pisanki quillingowe (zdobione za pomoca paieru). Obiegowa opinia głosi, że najpiękniejsze polskie pisanki powstaj± na Mazowszu, Mazurach, a także na terenach górskich. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki.
     O tym, że tak jest można się przekonać także w Żegocinie. Okazje s± dwie. Pierwsza - to urz±dzona już wystawa tradycyjnych, ręcznie zdobionych pisane autorstwaPani Alicji F±fary-Koseckiej z Żegociny, urz±dzona w Gminnej Bibliotece Publicznej. Druga - to wystawa prac wykonanych przez uczestników ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.

Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej. Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej.
Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej. Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej.

Pisanki Alicji F±fary-Koseckiej.

Społeczno¶ć ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie zaprasza do obejrzenia prac wykonanych z okazji ¦wi±t Wielkanocnych i wiosny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.
Prace uczestników ¦DS w Żegocinie. Prace uczestników ¦DS w Żegocinie.
Prace uczestników ¦DS w Żegocinie. Prace uczestników ¦DS w Żegocinie.
Prace uczestników ¦DS w Żegocinie. Prace uczestników ¦DS w Żegocinie.
Prace uczestników ¦DS w Żegocinie. Prace uczestników ¦DS w Żegocinie.
Prace uczestników ¦DS w Żegocinie.

[wstecz]