Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.

Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.

WYRÓŻNIENIA ZA PROMOCJĘ KODEKSU WALKI Z RAKIEM - 01.03.2013

"Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa."
                          H. Nakajima

   1. marca 2013 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację III edycji konkursu pod hasłem "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", którą zorganizowana została we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie i Tarnowskim Ośrodkiem Onkologicznym. Gościem honorowym konferencji był prof. Witold Zatoński - autor "Europejskiego kodeksu walki z rakiem". Głos zabrali również: Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, Pani Wiceminister Edukacji Narodowej, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej - Anna Kamińska , Posłowie na Sejm RP województwa małopolskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa dr Ryszard Ścigała. Zebrani wysłuchali także wystąpień: Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie -- Anny Czech, Małopolskiego Kurator a Oświaty - Aleksandra Palczewskiego oraz Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego - prof. Leszka Kołodziejskiego. Bardzo interesujący wykład na temat "Zdrowie Polaków - refleksje" wygłosił prof. Witold Zatoński, który stwierdził między innymi, że: " rak jest zabójcą nr 1 XXI wieku, (.) należy edukować młode pokolenia, abyśmy żyli dłużej w zdrowiu".
    Sprawozdanie z realizacji projektu w 2012 roku przedstawiła Pani Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie - mgr Urszula Blicharz. Uczestnicy konferencji zobaczyli też prezentacje multimedialne 4 projektów szkolnych, po czym przedstawiono wyniki konkursu. I tu niespodzianka ! Aż dwie szkoły z Gminy Żegocina zdobyły wyróżnienia na 3000 startujących szkół z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Są nimi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie oraz Zespół Szkół w Rozdzielu.
    Nagrodę odebrały Panie: Anna Rogala - dyrektor szkoły i Jolanta Sajdak - koordynator projektu w żegocińskiej podstawówce. Wyróżnienie w kategorii zespołów szkół oraz certyfikat szkoły upowszechniającej Europejski Kodeks Walki z Rakiem zdobył Zespół Szkół w Rozdzielu. Nagrodę odebrała Pani Alicja Adamczyk-Brózda - dyrektor szkoły. Koordynatorem projektu w tej szkole jest Pani Małgorzata Dudek. Wręczenia nagród i dyplomów wyróżnionym szkołom dokonali zacni goście oraz Małopolski Kurator Oświaty - Pan Aleksander Palczewski.

Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r. Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.
Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r. Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.
Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r. Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.
Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r. Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.

Konferencja w Tarnowie - 01.03.2013 r.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]