Podróż do Tuwimowa - ZS w Ł±kcie Górnej.

CZYTELNICZA PODRÓŻ Z ŁˇKTY DO TUWIMOWA - 08.03.2013

   Niedawno pisali¶my o tym, że rok 2013 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji w kolejnej szkole, tym razem w Ł±kcie Górnej,  została zorganizowana przez bibliotekarkę - Pani± Ewę Rosiek - w dniu 8 marca 2013 r. impreza czytelnicza dla uczniów klas I - V szkoły podstawowej, zatytułowana "Podróż do Tuwimowa".
    W pierwszej czę¶ci spotkania poszczególne klasy przedstawiły inscenizacje wybranych wierszy poety: "Abecadło", Rzepka", "Ptasie radio" i "Lokomotywa", a drug± czę¶ć stanowił kwiz, w którym pięcioosobowe zespoły uczniowskie miały możliwo¶ć wykazania się znajomo¶ci± wierszy dla dzieci i najważniejszych faktów z życia Juliana Tuwima. Wiedza uczniów zaskoczyła wszystkich zebranych, a zwycięzców - przedstawicieli klasy II (wychowawczyni Teresa Białka) wyłoniono dopiero w dogrywce.
   Impreza okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem, które dostarczyło uczniom wielu miłych przeżyć oraz znacz±co wpłynęło na integrację zespołów klasowych. Z duż± pomoc± przyszli też rodzice, przygotowuj±c dla dzieci oryginalne stroje i rekwizyty. Nagrody - gry stolikowe z pewno¶ci± uatrakcyjni± uczniom szkolne przerwy.

"Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r. "Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.
"Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r. "Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.
"Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r. "Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.
"Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r. "Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.
"Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r. "Podróż do Tuwimowa" -  Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.

"Podróż do Tuwimowa" -   Ł±kta Górna - 08.03.2013 r.

Materiał nadesłany: TB

[wstecz]