Egzamin gimnazjalny w Gimnazjum w Żegocinie - dzień pierwszy - 23.04.2013 r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY  - 23-25.04.2013

    23 kwietnia 2013 roku - to data pierwszego dnia tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczny będzie drugim z rzędu przeprowadzanym według nowych zasad. Gimnazjaliści będą podchodzić do sześciu testów (do roku 2011 było ich trzy) - do dwóch każdego z trzech dni egzaminacyjnych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli jednak uczeń napisze egzamin słabo, ale będzie miał pozytywne oceny na świadectwie ukończenia III klasy, to i tak ukończy ten etap edukacji. Będzie miał jednak prawdopodobnie problemy z dalszym kontynuowaniem nauki w wymarzonej szkole, bowiem wynik egzaminu gimnazjalnego ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
    Na terenie gminy egzamin gimnazjalny odbywa się on w 3 szkołach: w Rozdzielu, Łąkcie Górnej i Żegocinie. 36 gimnazjalistów z Żegociny, z klas prowadzonych przez panie: Marzenę Pajor i Teresę Dudek, podobnie jak 396 tysięcy gimnazjalistów w całej Polsce, punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęło pisanie pierwszego z egzaminów. Trwa on 60 minut i obejmuje pytania z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. O godzinie 11. zaczyna się drugi egzamin, tym razem z języka polskiego i trwać będzie 90 minut.
    Podobnie dwa oddzielne testy uczniowie uzupełnią drugiego dnia, odrębnie zadania z nauk przyrodniczych i z matematyki. Inną formułę będzie miał także egzamin z języka obcego - uczniowie kontynuujący naukę języka ze szkoły podstawowej podejdą do poziomu rozszerzonego; pozostali napiszą go w wersji podstawowej.
    W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony.
    Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Wyniki zostaną opublikowane najpierw w internecie, na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a uczniowie otrzymają zaświadczenia o punktowym wyniku w dniu zakończenia roku szkolnego (wraz ze świadectwem szkolnym.

Egzamin gimnazjalny w Gimnazjum w Żegocinie - dzień pierwszy - 23.04.2013 r.

Egzamin gimnazjalny w Gimnazjum w Żegocinie - dzień pierwszy - 23.04.2013 r.

Egzamin gimnazjalny w Gimnazjum w Żegocinie - dzień pierwszy - 23.04.2013 r.

[wstecz]