Modernizacja Izby Regionalnej w Żegocinie.

PRZYWRACANIE IZBY REGIONALNEJ DO ŻYCIA - KWIECIEŃ 2013 ROKU

   24 listopada 2005 roku oddano do użytku Izbę Regionalną, prowadzoną od samego początku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Dzięki aktywności działaczy Stowarzyszenia oraz ofiarności mieszkańców gminy z każdym rokiem przybywało eksponatów. Liczba zwiedzających Izbę, podziwiających eksponaty ciągle rosła i tak było do maja 2012 roku. Wtedy doszło do zalania pomieszczeń Izby, znajdujących się w podziemiach budynku CKSiT w Żegocinie. Część eksponatów uległa zniszczeniu, kolejne wymagały, podobnie jak wszystkie pomieszczenia dezynfekcji, inne renowacji. Dzięki pozyskaniu unijnej dotacji przez samorząd (PROW - 44.000,00 zł) stało się możliwe nie tylko odmalowanie pomieszczeń, ale także rozbudowa Izby, jej poszerzenie o kolejne pomieszczenie na eksponaty. Remont pomieszczeń Izby Regionalnej objął m. in: uzupełnienie i wymianę posadzek, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wymianę stolarki, malowanie, uzupełnienie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.
   Po tej modernizacji, z początkiem 2013 roku rozpoczęły się prace nad ponownym urządzeniem Izby. Przybyło także kilkanaście nowych eksponatów. Już kilkaset godzin aktywiści Stowarzyszenia oraz pomagający im uczniowie Publicznego Gimnazjum w Żegocinie przepracowali przy montażu półek, czyszczeniu eksponatów i ich rozmieszczaniu, jak również opisaniu i inwentaryzowaniu. Każdy eksponat posiada obecnie kartę, ze zdjęciem, opisem i numerem inwentarzowym. W jednym z pomieszczeń, zwanym Galerią Wiejską, jest urządzana kolejna wystawa tematyczna. Wkrótce, z pomocą młodzieży, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja posiadanych dokumentów, książek i fotografii. Nadal zbierane są eksponaty, w tym stare fotografie.
    Powoli, ale systematycznie Izba Regionalna jest więc przywracana do życia. Sporo pracy, zwłaszcza związanej z rozmieszczeniem i opisaniem eksponatów, pozostaje jednak jeszcze do wykonania. Analizując na zebraniu w dniu 11 kwietnia 2013 roku postęp prac Zarząd Stowarzyszenia przyjął wstępny termin ponownego otwarcia izby. Stanie się to przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, zaplanowanym wstępnie na 8 czerwca br.
   Ze względu na duże zainteresowanie Stowarzyszenie nie zdemontowało jeszcze znajdującej się w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie wystawy "Żegocina w starej fotografii". Tych, którzy jeszcze nie widzieli tej ekspozycji, zachęcamy do jej oglądnięcia. Czynna jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żegocinie.

Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie
Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie
Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie
Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie
Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie Zebranie Zarządu SPZŻ - 11.04.2013 r.

Prace przy ponownym urządzaniu Izby Regionalnej w Żegocinie - luty-marzec-kwiecień 2013 r.

[wstecz]