Finał konkursu w Rudzie Śląskiej.

Finał konkursu w Rudzie Śląskiej.

UCZEŃ Z ŁĄKTY GÓRNEJ WŚRÓ DLAURETAÓW KONKURSU POEZJI LAGROWEJ - 10.04.2013

    Kwiecień w tradycji polskiej jest czasem pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa. W te daty wpisuje się rocznica katyńska, pamięć o tragedii holocaustu, a także rocznica katastrofy smoleńskiej. Uchwałą Senatu RP z dnia 30 marca 2011 r. ustanowiono kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück).
    W czasie II wojny światowej w Konzentrationslager (KL) Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942 - 1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach - w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami.
    Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień.
    Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach.
    Hołdem składanym ofiarom tych zbrodniczych działań jest Wojewódzki Konkurs Poetycko - Recytatorski "W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruck" . Jego promotorką i jedną z głównych organizatorek jest córka byłej więźniarki KL Ravensbruck p. Maria Lorenc, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. Półfinały miały miejsce w Rybniku, Częstochowie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Chorzowie i Rudzie Śląskiej. Do finału zakwalifikowało się 26 laureatów spośród 300 uczniów.
   W środę, 10 kwietnia 2013 roku, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej odbyła się gala finałowa II Wojewódzkiego Konkursu "W kręgu poezji lagrowej więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objęli wicemarszałek Senatu RP Maria Pańczyk-Pozdziej, śląski kurator oświaty Stanisław Faber i prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic
Gośćmi gali finałowej były więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbruck, wśród nich Katarzyna Mateja, Honorowa Obywatelka Rudy Śląskiej, oraz dr Wanda Półtawska, autorka książek: "Stare rachunki", "Rekolekcje beskidzkie", "I boję się snów". Galę otworzyła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Zaprezentowano również wystawę prac plastycznych Marii Hiszpańskiej-Neumann.
    W finale II edycji tego konkursu udział wziął na zaproszenie organizatorów uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej Ziemowit Dudek, uzyskując tytuł laureata.
   Galę zwieńczył wykład p. Wandy Półtawskiej skierowany przede wszystkim do młodej części widowni. Zwarła w nim cząstkę wspomnień obozowych, ale przede wszystkim przesłanie tych, które przeżyły do młodzieży wchodzącej w dorosłość w trudnych czasach, gdy znowu coraz trudniej stać na straży wartości.

Finał konkursu w Rudzie Śląskiej.

Finał konkursu w Rudzie Śląskiej.

Material nadesłany:  HP

[wstecz]