Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

KONKURS RECYTATORSKI W ŁˇKCIE GÓRNEJ - 16.04.2013

    W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyła się ósma edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego kl. 0 - III. pt. "Bez pi±tej klepki". Uczestnicy konkursu, a było ich w tym roku 34, na scenie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej prezentowali humorystyczne, wesołe wiersze różnych autorów.
    Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Małgorzaty Bury - dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie miała trudny wybór, gdyż poziom recytacji uczestników konkursu był bardzo wyrównany. Ostatecznie przyznano następuj±ce wyróżnienia:
Klasa 0: Jagoda Zbyrowska - PP w Żegocinie i Julia Przygoda - OP w Bytomsku.
Klasa I: Aneta Szewczyk - SP w Rozdzielu i Julia Matras - SP w Żegocinie.
Klasa II: Adrian Krawczyk - SP w Ł±kcie Górnej i Aleksandra Wolak- SP w Rozdzielu
Klasa III: Natalia Gawłowicz - SP w Żegocinie, Adrian Krawczyk - SP w Ł±kcie Górnej, Oliwia Matlęga - SP w Bytomsku, Marcin Bujak - SP w Ł±kcie Górnej.
    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami±tkowe dyplomy i nagrody ksi±żkowe. W czasie obrad Jury nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z Łakty Górnej przeprowadziły w¶ród dzieci quiz dotycz±cy wierszy Juliana Tuwima. Uczestnicy konkursu wykazali się duż± wiedz± dotycz±c± twórczo¶ci tego poety. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymali słodycze. Zaprezentowali się też uczniowie z klas I- III, którzy otrzymali wyróżnienia w etapach klasowych.
    Na zakończenie uroczysto¶ci pan dyrektor Jan Rosiek oraz sekretarz Urzędu Gminy pan Zbigniew Nożkiewicz podziękowali nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do tegorocznego konkursu, a organizatorka konkursu - Pani Lucyna Bakalarz - podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła uczniów na przyszły rok na dziewi±t± już edycję konkursu .

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r. Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.
Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - laureaci.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - laureaci.

Uczestnicy konkursu recytatorskiego z dyplomami i nagrodami.

Konkurs recytatorski w Ł±kcie Górnej - 16.03.2013 r.

Materiał nadesłany: TB

[wstecz]