¦DS w Żegocinie po modernizacji.

Powitanie uczestników uroczysto¶ci.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ¦DS W ŻEGOCINIE - 24.04.2013

    24.04.2013 r. miało miejsce po¶więcenie i oddanie do użytku nowych pomieszczeń w ¦rodowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie, który działa od 2005 roku.  W trakcie spotkania kierownik Domu - Ewa Tajs złożyła podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego ważnego dla osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia. To dzięki zaangażowaniu Pana Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy placówka osi±gnęła upragniony standard. W wyniku rozbudowy domu na piętrze budynku powstały nowe pracownie, druga łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowano klatkę schodow± i wyposażona j± w zabezpieczenia przeciwpożarowe, a co najważniejsze zamontowano platformę do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, która zlikwidowała bariery architektoniczne w całym budynku. Dzięki temu warunki pobytu znacznie się poprawiły, jest bezpieczniej i łatwiej się poruszać. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 254.000 tys. zł. ¦rodki na realizację zadania Gmina Żegocina pozyskała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
     Dzięki zaistniałym zmianom Dom spełnia wymagane przepisami prawa standardy i będzie mógł ¶wiadczyć usługi dla większej liczby chętnych. Obecnie z domu korzystaj± 33 osoby z terenu Gminy Żegocina i o¶ciennych: Lipnicy Murowanej i Trzciany.
Po¶więcenia nowych pomieszczeń dokonał: ks. Leszek Dudziak - proboszcz Parafii w Żegocinie przy obecno¶ci ks. Stanisława Szczygła - proboszcza Parafii w Ł±kcie. Następnie go¶cie zwiedzili wyremontowane pomieszczenia, po czym wspólnie ¶więtowano 8 rok działalno¶ci domu.
    W uroczysto¶ciach uczestniczyli m.in.: Pani Małgorzata Lechowicz - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pan Jacek Paj±k - starosta bocheński, Pani Elżbieta Paczyńska - dyrektor PCPR w Bochni, Pan Jerzy Błoniarz - wójt Gminy Żegocina, Pan Jan Marcinek - przewodnicz±cy Rady Gminy w Żegocinie, radni i sołtysi Gminy Żegocina, Pan Gabriel Kwinta - kierownik GZOZ w Żegocinie, Pani Bożena Orzeł - kierownik GOPS w Żegocinie, Pan Czesław P±czek - Prezes Zarz±du Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Pan Piotr Gurgul - wła¶ciciel firmy wykonuj±cej inwestycję, oraz cała społeczno¶ć ¶rodowiskowego domu samopomocy.

¦DS w Żegocinie w trakcie modernizacji.

¦DS w Żegocinie w trakcie modernizacji.

¦DS w Żegocinie w trakcie modernizacji.

¦DS w Żegocinie w trakcie modernizacji.

¦DS w Żegocinie po modernizacji.

¦DS w Żegocinie po modernizacji.

¦DS w Żegocinie w trakcie i po modernizacji.

UROCZYSTO¦Ć W DNIU 24.04.2013

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r. Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Uroczysto¶ć w ¦DS w Żegocinie - 24.04.2013 r.

Materiał nadesłany: ET

[wstecz]