Sprawdzian szóstoklasistów w PSP w Żegocinie - 04.04.2013 r.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW - 04.04.2013

    Uczniowie z klas szóstych mogą już odetchnąć z ulgą. Pierwszy obowiązkowy egzamin szkolny w swym życiu, pisany w dniu 4 kwietnia 2013 roku mają za sobą. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  Sprawdzian zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; szóstoklasiści dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami. Wyniki szóstoklasisty nie mają żadnego wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum.
   Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło w tym roku ponad 360 tys. szóstoklasistów. W tej liczbie jest także 56 uczniów klas szóstych z terenu Gminy Żegocina: 14 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku, 14 z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, 9 Zespołu Szkół z Rozdziela oraz 19 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie.
   Sprawdzian rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 60 minut. Jak stwierdzili uczniowie, nie był trudny, ale wymagał dużej koncentracji, intensywnego myślenia oraz dobrego tempa pracy, aby w ciągu 1 godziny udzielić odpowiedzi na wszystkie zamieszczone w teście zadania zamknięte i otwarte.
   - Zrobiliśmy wszystko, by jak najlepiej przygotować uczniów do sprawdzianu, reszta zależy od nich - stwierdziła Pani Krystyna Michalska - nauczyciel matematyki w PSP Żegocina.
    W Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie jeden uczeń - Aleksander Janczewski - już dzisiaj wie, że za sprawdzian uzyska maksimum punktów, ponieważ jest laureatem V miejsca Kuratoryjnego Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Pozostali na wyniki będą czekać do końca maja br.

Sprawdzian szóstoklasistów w PSP w Żegocinie - 04.04.2013 r.

Sprawdzian szóstoklasistów w PSP w Żegocinie - 04.04.2013 r.

Sprawdzian szóstoklasistów w PSP w Żegocinie - 04.04.2013 r.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]