Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - 11.04.2013

   Kilkanaście dni temu, w relacji z sesji Rady Gminy w Żegocinie, informowano, że odbyła się wtedy debata nad problemami rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Żegocina. Radni wyrazili zaniepokojenie z powodu wzrastającego bezrobocia i wciąż zmniejszającej się liczby działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych. Uznali, że należy zdynamizować działania mające na celu poprawę informacji przydatnych dla osób bezrobotnych, przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców, przygotowania oferty gospodarczej gminy, promocji przedsiębiorczości.
   11 kwietnia 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie miało miejsce szkolenie poświęcone pierwszemu z tych tematów, czyli dostarczeniu niezbędnej wiedzy. Wójt Gminy zaprosił na spotkanie wszystkich zainteresowanych sprawą pozyskania zewnętrznych źródeł współfinansowania projektów związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.
    Na szkolenie przybyło około 20 osób. Powitał je Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który również przedstawił prelegentów: Wacława Majchera - kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni oraz Patryka Paszkota - Asystenta Kierownika Biura LGD "Dolina Raby".
    Prelegenci przekazali najnowszą wiedzę w temacie pozyskiwania środków unijnych na wspomniane cele (w LGD nabór zostanie rozpoczęty 6 maja i potrwa tylko do 20 maja br.). Przekazali uczestnikom szkolenia materiały informacyjne, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.
    Przy okazji informujemy, że działające na terenie gminy Żegocina firmy mogą być bezpłatnie promowane w serwisie internetowym gminy (link), a sprawami pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Żegocina zajmuje się Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Jan Bujak - tel. 14612008, wew. 42.

Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.

Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.
Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r. Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.
Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r. Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.
Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r. Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.

Szkolenie w Żegocinie - 11.04.2013 r.

[wstecz]