Warsztaty profilakytyczne w żegocińskim gimnazjum.

Warsztaty profilakytyczne w żegocińskim gimnazjum.

GIMNAZJALIŚCI NA WARSZTATACH PROFILAKTYCZNYCH - 05.04.2013

   W ramach działań przeciwdziałania przemocy Zespół Interdyscyplinarny w Żegocinie zorganizował warsztaty profilaktyczne, które odbyły się dniu 05.04.2013 r. w Zespole Szkół w Żegocinie. Dotyczyły one problematyki agresji i przemocy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I i II gimnazjum, a prowadzone były przez trenerkę z "PeDaGo" w Krakowie.
    W trakcie warsztatów zostały poruszone problemy agresji i przemocy wśród młodzieży. W rozmowach z uczniami, omówiona została postawa agresora i ofiary. Podkreślono rolę świadka, ucząc jednoczenie młode pokolenie postawy obywatelskiej. W trakcie zajęć został poruszony problem cyberprzemocy, który coraz częściej dotyka młodzież. Uczniowie zostali zachęceni do tego, by reagować na zło, mądrze korzystać z urządzeń teleinformatycznych. Zostali również poinformowani gdzie mogą szukać pomocy w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.

Material nadesłany: KŁ

[wstecz]