VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" - 16.05.2013 r.

VII. PRZEGLĄD TAŃCA "ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI" - 16.05.2013

    Już po raz siódmy Publiczne Przedszkole w Żegocinie zorganizowało Gminny Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki". 16 maja 2013 roku na scenie CKSiT w Żegocinie wystąpiły grupy taneczne z wszystkich placówek wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Żegocina. Zaproszeni goście, rodzice oraz koleżanki i koledzy występujących mogli podziwiać różnorodne popisy taneczne najmłodszych mieszkańców gminy. Było głośno, barwnie i wesoło.
    Pierwszą część spotkania w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie stanowiło powitanie. Najpierw każdy z zaproszonychgości otrzymywał od przedszkolaków różę, potem oficjalnie wszystkich gości powitała i przedstawiła Urszula Wiśniowska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żegocinie, przy okazji składając serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom (lista - patrz poniżej). Już z estrady wierszem i piosenką powitały wszystkich przybyłych dzieci z Przedszkola w Żegocinie.
    Dalszą, zasadniczą część imprezy, czyli sam Przegląd Tańca prowadziła Pani Joanna Sroka, zapowiadając kolejne grupy występujące na scenie, oraz opiekunki tych grup. Kolejność występów została ustalona w wyniku losowania. Wstępem do zasadniczych prezentacji tanecznych był popis taneczny w wykonaniu najmłodszych, czyli
3-4 letnich dzieci z Przedszkola w Żegocinie, których do występu przygotowała Pani Dominika Adamczyk-Krawczyk.
   Tegoroczny Przegląd rozpoczęła grupa taneczna z Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej, przygotowana przez Panią Małgorzatę Machaj. Dziewczęta i chłopcy zatańczyli na scenie taniec ludowy ze Śląska - "Trojak". Zupełnie inny rodzaj tańca pokazały dzieci z Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Rozdzielu, przygotowane przez Panią Barbarę Frączek-Orzeł. Wszyscy mogli się poczuć jak na karnawale w Rio de Janeiro, gdyż młodzi tancerze zaprezentowali taniec latynoamerykański - sambę. Równie barwne, ciekawie pod względem choreograficznym, zachwycające publiczność widowiska taneczne, przedstawiły grupy taneczne z Oddziału Przedszkolnego PSP w Bytomsku (nowoczesny układ taneczny przygotowany przez Panią Katarzynę Widła) oraz dwie grupy z Publicznego Przedszkola w Żegocinie: "Promyczki" (taniec "Myszy i Koty" przygotowany przez Panią Joannę Kukla) i "Słoneczka" (taniec do melodii "Deszczowa Piosenka" przygotowany przez Panią Joannę Sroka).
   Swoimi występami dzieci po raz kolejny pokazały duże zdolności taneczne, a dzięki pomocy rodziców i wielogodzinnej pracy wychowawczyń z przedszkola, prezentowały się znakomicie. Dzieci zostały za to nagrodzone nie tylko brawami, ale także słodyczami ofiarowanymi przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, którego na Przeglądzie reprezentował Sekretarz Gminy Pan Zbigniew Nożkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina Jana Marcinka, reprezentowanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Olszewskiego. Dyrektorki placówek wraz z delegacjami dzieci otrzymały także dyplomy i zestawy atrakcyjnych nagród, za ufundowanie których Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola w Żegocinie pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania. Słowa podziękowań Pani Dyrektor Wiśniowska skierowała także pod adresem wszystkich, którzy pomagali przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Przeglądu, a zwłąszcza rodzicom.
   Dzieci i zaproszonych gości poczęstowano ciastkami, napojami i lodami. Potem była jeszcze okazja na różne zabawy przy muzyce. A tak w ogóle to przedszkolaków z terenu gminy Żegocina czeka w najbliższym czasie jeszcze kilka atrakcji. Tak, jak co roku, planowany jest powiem jeszcze "Przegląd Piosenki Przedszkolaka", który odbędzie się w Łąkcie Górnej, oraz Rajd Turystyczny Przedszkolaka w Rozdzielu.
Ale najwcześniej, bo już 2 czerwca br. na Stadionie w Żegocinie odbędzie się "II. Piknik Rodzinny - Strażacy dzieciom - Dzieci strażakom", na której to imprezie wszyscy będą mogli zobaczyć jak potrafią zatańczyć przedszkolaki, uczestniczyć w konkursach, jak również przeżyć inne atrakcje przygotowane przez strażaków oraz Wójta Gminy w Żegocinie.
   Organizatorzy VII. Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" serdecznie dziękują sponsorom:
Pani Emilii Maniak, Pani Stanisławie Zdebskiej, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie, Spółce "Appol", F.H.U. GALLOD-HURT" z Leszczyny, Spółki "Tymbark S.A", Panu Kazimierzowi Juszczykowi, Panu Marcinowi Narogowi - konsultantowi regionalnemu Grupy Edukacyjnej S.A. - MAC EDUKACJA oraz Firmie Tauron Polska Energia S.A.

VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .
VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" . VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" .

VII. Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki" - 16.05.2013 r.

GRUPY TANECZNE

Oddział Przedszkolny PSP w Bytomsku. lakta.jpg (23452 bytes)
Oddział Przedszkolny ZS w Rozdzielu. Przedszkole w Żegocinie.
Przedszkole w Żegocinie. Przedszkole w Żegocinie.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]