Badanie strukyury gospodarstw rolnych.

   Uprzejmie informuję, że w dniach 1 czerwca - 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostaną przeprowadzone następujące badania rolne:
- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR);
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA);
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).
Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio ankieterowi statystycznemu.
    W związku z prowadzonym badaniem na terenie Państwa gminy pracować będą ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ankieterzy posiadać będą wystawioną przez Urząd Statystyczny legitymację, upoważnienie oraz terminal mobilny do zbierania danych.
    Proszę, aby w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy ankieterom w czasie realizacji badania. W załączeniu przesyłam Państwu plakat oraz ulotkę informacyjną dotyczące badań rolnych z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy. Mam nadzieję, iż promowanie badania przy Państwa pomocy wpłynie na wzrost świadomości respondentów, a opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa.

                                                                                                                                                                         Dyrektor
                                                                                                                                                              dr Krzysztof Jabóbik

URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE
- 31 -223 KRAKÓW, ul. Kazimierza Wyki 3 -
Tel. 012 415 60 11, fax 012 361 01 91,012 361 01 92, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

Ulotka o badaniu GUS
Ulotka o badaniu GUS
Ulotka o badaniu GUS

[wstecz]