Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r.

DEBATA NAD ZMIANAMI W ENERGETYCE - ŻEGOCINA - 22.05.2013

   Działająca na terenie południowej Polski Firma Tauron - Dystrybucja S.A. zajmująca się m. in. przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, przygotowuje się do wielu nowych inwestycji i zmian organizacyjnych, w tym likwidacji połowy Placówek Energetycznych. Z inicjatywy Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza zostało w dniu 22 maja 2013 roku zorganizowane spotkanie z władzami Spółki, na które zaproszono także Wójtów Trzciany - Józefa Nowaka oraz Łapanowa - Jana Kuliga. Oprócz wspomnianych osób w spotkaniu uczestniczyli: Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. - Dyrektor Generalny, Marek Kleszczewski - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Operatora, Janusz Onak - Dyrektor Naczelny tarnowskiego oddziału Tauron Dystrybucja S.A oraz Tadeusz Olszewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żegocina.
    Przybyłych do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie gości powitał Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz. Poinformował, że celem spotkania jest debata nad pozostawieniem w Łąkcie Górnej Posterunku Energetycznego. Wyraził zadowolenie z pracy tego Posterunku oraz współpracy z Firmą Tauron Dystrybucja S.A. prosząc jednocześnie o rozpatrzenie prośby o pozostawienie w Łąkcie Górnej dotychczas działającego tu Posterunku Energetycznego, który obsługuje teren gmin: Łapanów, Trzciana, Żegocina oraz częściowo także Laskowej i Raciechowic. W swoich wystąpieniach Wójtowie z Trzciany i Łapanowa poparli tę prośbę.
   Kolejną część spotkania poświęcono na opis zamierzeń Tauronu Dystrybucja S.A. Opis istniejącego stanu rzeczy oraz zamierzenia Firmy w zakresie inwestycji oraz reorganizacji placówek terenowych został zilustrowany prezentacją komputerową. Głos w tej sprawie zabierali wszyscy zaproszeni goście z Tarnowa i Krakowa. Stwierdzono, że firma musi się przeobrazić, dostosowując jednoczesnie do zmieniającej się sytuacji. Stąd potężne inwestycje, także z wykorzystaniem środków unijnych. Prace trwają  od 2009 roku. Zostały już wykonane m. in. w gminach Żyraków, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne oraz Mielec i polegały m.in. na wymianie 43 starych transformatorów na nowe, budowie ponad 14-kilometrowej linii wysokiego napięcia oraz nowej stacji - Głównego Punktu Zasilania Radomyśl. Firma planuje zrealizować kolejne inwestycje, tym razem na terenie gmin powiatów limanowskiego i bocheńskiego. Przedstawiono także dotychczasowy zakres działania posterunków energetycznych, wskazując jednocześnie na potrzebę reorganizacji i zmiany sposobu pracy przez zatrudnionych tam pracowników.
    W dyskusji z udziałem wszystkich uczestników spotkania wypracowano jednak pewne elementy porozumienia, które dotyczą m. in. takich spraw jak późniejszego terminu likwidacji Posterunku Energetycznego w Łąkcie Górnej, dalszego zatrudnienia pracujących w nim elektromonterów, zabezpieczenia zasilania w przypadku poważnych awarii, zmiany lamp oświetlających drogi na terenie Gminy Żegocina na bardziej energooszczędne. Goście z Tauronu Dystrybucja S.A. zapewnili o woli dobrej współpracy z samorządami, o woli ponownego rozważenia terminów realizacji zaplanowanych działań i inwestycji.
   Odpowiadając na obawy zgłoszone przez wójtów oraz Tadeusza Olszewskiego dotyczące skuteczności i szybkości usuwania awarii, jakości dostarczanej energii, goście z Krakowa znajdowali wiele argumentów na poparcie konieczności reorganizacji. - Obserwujcie, jak wygląda szybkość usuwania awarii, obsługa klientów i informujcie nas - zachęcał w odpowiedzi Wiceprezes Marek Kleszczewski, obiecując także ponowny przyjazd do Żegociny i ponowną analizę sytuacji. W końcowej części spotkania dyskusja dotyczyła także spraw związanych z wycinaniem drzew i gałęzi, zagrażających sieciom energetycznym oraz losem budynku zajmowanego przez Placówkę Energetyczną w Łąkcie Górnej, będącego właśnościa Tauronu.
   Dziękując gościom za przybycie i przedstawienie planowanych zmian, Wójt Jerzy Błoniarz wyraził nadzieję na łagodne przejście przez reorganizację i modernizację planowane do przeprowadzenia w ciągu najbliższych 2 lat.

Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r. Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r.
Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r. Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r.
Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r. Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r.

Spotkanie w Żegocinie - 22.05.2013 r.

TELEFON ALARMOWY DO POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO - 991

[wstecz]